لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ها در قبال خروج عساکر بین المللی از افغانستان


نگرانی ها در قبال خروج عساکر بین المللی از افغانستان

کریسچیان ساینس مونیتور مطلبی دارد در رابطه با نگرانی ها و آسایش خاطر بسیاری از افغانها در قبال خروج عساکر بین المللی از افغانستان.

در این مطلب آمده است که در ماه اگست سال روان زمانی که خروج تدریجی عساکر بین المللی از افغانستان آغاز گردد، اولین دستۀ عساکر ایالات متحده افغانستان را ترک خواهد گفت، کانادا به عملیات نظامی خود در افغانستان خاتمه داده است و قرار است در آیندۀ نزدیک مسئولیت امنیتی هفت منطقه در افغانستان به دست نیرو های نظامی افغان سپرده شود.

نویسندۀ کریسچیان ساینس مونیتور معتقد است که همانا با خروج عساکر بین المللی از افغانستان، شاید وضیعت امنیتی موجود در ولایات نورستان و کنر، آیینۀ مشکلاتی باشد که در برابر آن کشور قرار دارد.

نویسنده مینگارد که هرچند مفکورۀ قوی ضد عساکر خارجی در افغانستان وجود دارد اما باآنهم مردم افغانستان نگران اند که آیا قوای حکومتی قادر خواهند بود تا با خروج عساکر بین المللی ثبات را در آن کشور حفظ نمایند؟

کریسچیان ساینس مونیتور می نویسد که از سال ۲۰۰۹ به اینسو قوای ایالات متحده پایگاه های متعددی را ترک گفته است، اما اکنون ساکنین محلات میگویند که همان مناطق به طور موثر تحت کنترول و ادارۀ طالبان قرار دارند.

در ادامۀ مطلب کریسچیان ساینس مونیتور میخوانیم ، شورشیانی که در افغانستان پایگاه دارند در حال حاضر حملاتی را در پاکستان راه اندازی مینمایند تا روابط بین المللی را خدشته دار کنند.

نویسندۀ مطلب کریسچیان ساینس مونیتور با استناد بر اظهارات قوای ناتو و ایالات متحده اضافه می کند که آنها به این نظر اند که نمیتوان جلو هر هرج و مرج و شورش را گرفت، هر چند میدانند که در بعضی مناطق دور افتاده مشکلاتی وجود دارد. اما آنها به این عقیده اند که با تامین امنیت در شهر های مرکزی، میتوان ثبات را به مناطق دور افتاده گسترش داد.

کریسچیان ساینس مونیتور با استناد بر اظهارات تورن مایکل کولتون قوماندان قطعۀ ۲۷-۲ ولایت کنر مینویسد:" اگر کوشش نمایید که در تامین امنیت هر منطقه پیروز گردید، شما در هیچ جای پیروز شده نمیتوانید. ناممکن است."

در این مطلب آمده است که ساکنین محل به این نظر موافق اند که کمبود قوا در حکومت و یا هم ناتو در ولایات کنر و نورستان باعث آن گردیده تا طالبان به سادگی داخل افغانستان گردیده و برای خود پایگاه ها و پناه گاه های ایجاد نمایند.

کریسچیان ساینس مونیتور به نقل از اظهارات نورالحق علومی نمایندۀ سابق مردم در ولسی جرگه مینگارد : " اگر در ولایت نورستان امنیت تامین نباشد، تاثیرات سؤ بر ولایت کنر خواهد داشت، از آنجا در سطح مناطق شمالشرق و بالاخره در سطح کشور باعث ناامنی خواهد شد."

آقای علومی معتقد است که اگر حکومت تامین ا منیت این ولایات را نادیده میگیرد و یا هم چشم پوشی مینمایند، پس باید حکومت تنها تامین امنیت کابل را به دست گرفته و باقی مناطق کشور را فراموش نماید.

صفحۀ انترنیتی یو پی آی در شمارۀ بیست و دوم جولای خود مینگارد ایالات متحده روی دریافت راه هوایی دیگری کار میکند تا در صورتی که پاکستان راه مواصلاتی و اکمالاتی قوای ناتو را به افغانستان مسدود نماید با کدام مشکلاتی رو برو نگردد.

نویسندۀ مطلب صفحۀ انترنیتی یو پی آی اضافه می کند که جنرال ویلیام ام فریسر که نامزد قوماندانی ترانسپورت ایالات متحده میباشد حین گرفتن رای اعتماد در کمیتۀ خدمات نظامی سنا گفته است که در حال حاضر ۳۵ درصد تجهیزات و لوازم از راه پاکستان به افغانستان انتقال میگردد درحالیکه باقی تمام تجهیزات از مسیر اکمالاتی شمال افغانستان تمویل میگردد.

صفحۀ انترنیتی یو پی آی مشعر است که جنرال فریزر قوماندانی نبرد نیرو های هوایی را به عهده خواهد گرفت.

جنرال فریزر اظهار داشته است در صورتیکه پاکستان راه اکمالاتی را ببندد، موانع و مشکلات ایجاد خواهد شد اما وی به سنا اطمینان داده است که وی مشکلات را حل خواهد کرد.

در ادامۀ مطلب، صفحۀ انترنیتی یو پی آی با استناد بر اظهارات جنرال فریزر نوشته است که قوماندانی ترانسپورتی با کشور های خلیج فارس روی برنامۀ خط حمل و نقل هوایی مشترک کار مینماید. به گفتۀ جنرال فریزر تحت این برنامه کشتی ها اموال را به خلیج انتقال داده و از آنجا طیاره های انتقالاتی مشترک آن اموال را به افغانستان انتقال خواهد داد.

قوماندانی ترانسپورتی یا انتقالاتی در پایگاه هوایی سکوت در ایلینویس موقعیت دارد که مسئول اکمال عساکر داخل جنگ و انتقال خانواده های نظامی در سراسر جهان میباشد.

XS
SM
MD
LG