لینک های دسترسی

Breaking News

توقف روند مذاکرت صلح در افغانستان


توقف روند مذاکرت صلح در افغانستان

واشنگتن پست در شمارۀ تازه به نشر رسیدۀ خود مینگارد که وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه اسامی ۳۰ تن از عساکری را که در رویداد سقوط هلیکوپتر کشته شده بودند، به نشر سپرد. نویسندۀ واشنگتن پست معتقد است که تا حال اینگونه معلومات مکمل کشته شده گان جنگ افغانستان به نشر نرسیده بود.

گفته میشود که در این گروه، ۱۷ تن از گروه خاص کماندو، ۵ تن از کارمندان نیروی خاص دریایی، ۵ کارمند اردو و سه کارمند نیروی هوایی شامل بوده اند. در مقاله واشنگتن پست آمده است که مقامات اردو در گذشته گفته بودند که ۲۲ تن از افراد نیروی های خاص کماندو شامل کشته شدگان می باشند.

در این مطلب روزنامۀ واشنگتن پست به نقل قول از سرباز کیرک کیوکندال نگاشته است که سه تن از افراد کشته شده کسانی بودند که در پایگاه گاردنر، کان منحیث نیرو های ذخیره وظیفه انجام میدادند. جاییکه ده ها تن هفتۀ گذشته جهت شب زنده داری جمع شده بودند. استناد بر اظهارات سرباز متذکره، افراد کشته شده در منطقۀ خطرناک کار میکردند.

در ادامۀ مطلب واشنگتن پست، نویسنده در باره یکتن از کشته شده گان این حادثه که شلیک کنندۀ ماشیندار هلیکوپتر بود مینگارد که وی سپنسر دونکان نام داشته که مرگ وی باعث ایجاد غم و اندوه در میان دوستان و خانواده اش گردیده است.

دیفید دلگادو یکتن از دوستان دونکان به واشنگتن پست گفته است، او میداند که تعداد زیادی مردم به خاطر از دست دادن عزیزان ما و یا هر آنکه در آن جنگ کشته میشود، اندوهگین میباشد.

و اما در روزنامۀ گلوبل پست مطلبی به چاپ رسیده که حاکی از خاموشی روند صلح افغانستان میباشد.

در این مطلب گلوبل پست آمده است که با مفقود شدن مذاکره کنندۀ طالبان، روند مذاکره و گفت و شنود میان ایالات متحده و طالبان متوقف شده است.

نویسندۀ مطلب گلوبل پست معتقد است که ارتباط میان طالبان، ایالات متحده و مقامات غرب روی ایجاد مذاکرات قوی صلح جهت ختم جنگ در افغانستان، در هفته های اخیر بعد از آن با مشکل مواجه شده است که نام مذاکره کنندۀ طالب در مطبوعات بین المللی در ماه جون افشا گردید.

روزنامۀ گلوبل پست استناد بر گزارشات به دست آمده مینگارد، طیب آغا که برای مدت طولانی شخص مورد اعتماد ملا محمد عمر رهبر طالبان بود، به تعقیب افشا ملاقات وی با مقامات ایالات متحده در آلمان و قطر در ماه های مارچ و اپریل جهت رسیدگی به آغاز یک گفت و شنود، مفقود شده است.

نویسندۀ گلوبل پست معقد است که ایالات متحده از یکسال به اینسو تلاش دارد تا خود را از جنگ افغانستان با آوردن رهبر طالبان به میز مذاکره ، بیرون بکشد.

در ادامۀ مطلب استناد بر اظهارات ناظرین نگاشته شده است که بعد از تاییدی آغاز مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در اوایل سال جاری توسط روسای جمهور افغانستان و ایالات متحده، طیب آغا به بهترین چهره برای امریکا جهت شریک ساختن شورشیان در مذاکره و گفت وشنود تبدیل گردید.

در روزنامۀ گلوبل پست استناد بر اظهارات یکتن از اعضای شورای عالی صلح و عضو قبلی طالبان نگاشته شده که وی میتواند تایید نماید که در حال حاضر طیب آغا با مشکلی روبرو شده است.

طیب آغا یکتن از افراد جوان اما قابل اعتماد رهبری طالبان است که در پاکستان زیست داشته و به خاطر توانمندی در صحبت با زبان های خارجی و معلومات که در عرصۀ روابط جهان داشته، جهت میانجی این مذاکرات انتخاب شده بود.

حاجی موسی هوتک یکتن از اعضای شورای عالی صلح به گلوبل پست گفته است، به وی گفته شده بود که بعد از برگشت طیب آغا به پاکستان بعد از ملاقات وی با مقامات در آلمان، از طریق حکومت پاکستان تهدید شده بود. حاجی هوتک در ادامه اظهار داشته است که از آن زمان به بعد هیچ آدرسی از وی در دست ندارند. شاید او خود میخواهد که خود را پنهان نماید یا اینکه پاکستان میخواهد که وی را از دیدگان ایالات متحده در خفا قرار دهد.

نویسندۀ روزنامۀ گلوبل پست می نگارد که پاکستان در همان سال های اول حمایتش را از طالبان به خاطر ایجاد همدردی با تحریک مسلمان های میانه رو موجود در شبکۀ خدمات سری یا آی ایس آی، اعلام داشت. در ضمن پاکستان طالبان را وسیله ییمی پندارد که با استفاده از آن نفوذ و موثریت خود را بالای کابل در برابر رقیب منطقه اش یعنی کشور هندوستان، تحمیل مینماید.

XS
SM
MD
LG