لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش نگرانی های امنیتی بعد از حمله بر شهر کابل


راین کراکر سفیر ایالات متحده در کابل

آژانس خبررسانی رویترز، حملات شورشیان را در کابل مورد بررسی گرفته و نگاشته است که بعد از این حملات، نگرانی های در رابطه با امنیت شهر کابل بوجود آمده است.

در این مطلب آمده است که بعد از گذشت دو روز از حادثۀ شهر کابل اکنون فقط سه عسکر پولیس از همان ساختمانیکه شورشیان در آن جا گرفته بودند، نگهبانی نموده و وضیعت به حالت عادی برگشته است.

آژانس خبررسانی رویترز استناد بر اظهارات یکی از سه پولیس که مسئوول نگهبانی سفارت ایالات متحده و پایگاه نیرو های ناتو در ساحه بوده مینگارد که به صورت عادی، ایجاب میکرد که ۱۲ فرد پولیس در نگهبانی قرار میداشتند. اما به گفتۀ آن مرد پولیس که از اظهار نامش خودداری کرده است، حمله کنندگان قبل از آنکه به حملات اساسی خود آغاز نمایند، با پوشیدن چادری های زنانه و در حالیکه یک موتر مملو از بم را میراندند ، دو عسکر پولیس را به قتل رسانیدند. این مرد پولیس گفته است که بعضی از عساکر جهت صرف غذا رفته بودند و بعضی هم در مرکز پولیس بودند. شورشیان با سلاح سنگین مسلح بودند و آنان نتوانستند کاری را انجام دهند .

آژانس خبررسانی رویترز مشعر است که ناتو از عملکرد نیرو های امنیتی پولیس افغان ستایش فراوانی به عمل آورده است.

نویسندۀ رویترز در مطلب خویش از نگرانی ها و هراس بوجود آمده از خروج قوای نظامی ایالات متحده از افغانستان نکاتی چندی را تذکر داده مینگارد، در حالیکه پذیرفتن حمله یک حادثۀ جدی تلقی میگردد، مقامات ایالات متحده و ناتو ظاهراً رخنه یی را که در خطوط امنیتی به وجود آمده است، کم ارزش جلوه داده و گفته اند که شورشیان توجه سراسری را به خود جلب نموده اما جایگاه تازۀ را کسب ننموده اند.

آژانس خبررسانی رویترز به نقل قول از راین کراکر سفیر ایالات متحده در کابل مینگارد که وی حمله را یک موضوع بسیار مهم تلقی ننموده و اظهار داشته است که این حمله توسط گروه حقانی سازمان دهی گردیده است.

در این حال سیمون گاس نمایندۀ ملکی ناتو حملۀ دو روز قبل را یک "حادثۀ زود گذر" خوانده است.

نویسندۀ این آژانس خبررسانی به این نظر است که اکنون توجه مباحثات به این نکته عطف شده است که آیا نیرو های امنیتی افغان بعد از خروج قوای نظامی ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ میتواند جلو شورشیان را گرفته و امنیت را در افغانستان تامین نمایند.

این حمله نگرانی ها را میان شهروندان بوجود آورده که شاید حملات بالای کابل بخشی از ستراتیژی وسیعتر شورشیان باشد که به تعقیب حملات بمگذاری در هوتل کانتیننتال و مرکز فرهنگی بریتانیا چند ماه قبل در این شهر صورت گرفت. نویسنده معتقد است که این حالات تعهدات نیرو های امنیتی را در حفاظت نگهداری و حمایت خارجی ها تحت سوال قرار داده است.

در اخیر این مطلب آمده است، در تعمیر نیمه کارۀ که حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ متر از محوطۀ پایگاه ناتو و سفارت ایالات متحده فاصله داشته و از آنجا حمله روز جمعه صورت گرفت، حضور افراد امنیتی به چشم نمیخورد اما اینکه این حمله کنندگان چگونه توانسته بودند از خطوط و پوسته های امنیتی ، عبور نمایند، تا حال پوشیده باقی مانده است.

XS
SM
MD
LG