لینک های دسترسی

جنرال امریکایی: 'چرا یک سوزن را به چشمم فرو نمی برید!'


جنرال امریکایی: 'چرا یک سوزن را به چشمم فرو نمی برید!'

روزنامه واشنگتن پوست در مقالۀ تحت عنوان اخراج یک جنرال امریکایی به خاطر اظهاراتش در مورد کرزی میگوید:

جنرال جان الن، قوماندان ارشد ایالات متحده در افغانستان، تورن جنرال پیتر فولر یکی از افسران ارشد خود را به روز جمعه به خاطر اظهارات توهین آمیز در مورد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از کار اخراج نموده است.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید فولر در مورد بیانات اخیر کرزی، که گفته بود در صورت وقوع جنگ بین ایالات متحده و پاکستان، افغانستان از پاکستان حمایت خواهد نمود، عکس العمل شدیدی نشان داده و به نشریۀ انترنتی پولتیکو گفته بود "چرا یک سوزن را به چشمم فرو نمی برید! آیا شوخی میکنید... ما در همین اواخر ۱۱ عشاریه ۶ ملیارد دالر را به شما دادیم و حال به ما می گویید که فرقی برایتان نمی کند؟"

روزنامه واشنگتن پوست مشعر است که تورن جنرال فولر، معاون بخش تعلیم و تربیه نیرو های امنیتی افغانستان میباشد وی در صحبت با پولیتکو در ایالات متحده، کرزی را ناسازگار خوانده و اظهار امیدواری نموده است که مردم افغانستان در آینده شخصی را انتخاب نمایند که سنجیده تر صحبت نماید. جنرال جان الن میگوید این سخنان تاسف آور به هیچوجه خللی بر روابط مستحکم ما با حکومت افغانستان، و کدر رهبری آن وارد نمی کند.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید فولر دو دهه اخیر را در ایالات متحده و سر پرستی پروگرام های سلاح ها سپری نموده و در میدان جنگ نبوده است. وی در ماه جون سال جاری وارد افغانستان شد و توجه بیشتر را در بخش مجهز نمودن اردوی افغانستان با وسایط نقلیه ضد گلوله و بهبود عملیۀ دریافت وسایل اضافی، غذا و مواد سوختی عساکر جنگی، معطوف داشته بود. تصور میشود که به جایی خدمت در یک محل دیگر، از وی تقاضا شود که تقاعد نماید.

XS
SM
MD
LG