لینک های دسترسی

لغو بیش از 60 شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان


وزارت امور داخلۀ افغانستان با صدور اعلامیه یی گفته است که تا به حال 57 شرکت خصوصی امنیتی که به طور غیر قانونی در افغانستان فعالیت داشتند و 6 شرکت که مربوط به وابستگان اراکین بلند پایه دولتی بود لغو شده است.

وزارت داخله گفته است که مبلغ سه میلیارد و یکصدو سی و نه افغانی که بیش از 60 میلیون دالر امریکایی می شود، در اثر تخطی و کتمان قراردادها از بابت جریمه و عدم پرداخت مالیه از نزد شرکت یاد شده حصول و به خزانۀ دولت تحویل شده است.

حدود شش هزار میل اسلحۀ مختلف از نزد شرکت های لغو شده جمع آوری گردیده و به روند دایاگ تحویل داده شده است.

اعلامیه می افزاید که وزارت امور داخله افغانستان از این پس یگانه مرجع عرضه کنندۀ خدمات امنیتی برای تمام پروژه های انکشافی و بدرقه قطار های امنیتی موسسات داخلی و خارجی میباشد.

مطابق فرمان ریاست جمهوری افغانستان، امنیت شماری از مراکز دیپلوماتیک و نهادهایی که در این فرمان از آنها نام برده شده از این امر مستثنی خواهند بود.

از این پس مسوولیت موسسات امنیتی خصوصی یکی پی دیگری به معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله انتقال خواهد یافت.

XS
SM
MD
LG