لینک های دسترسی

Breaking News

سرعت روند تعلیم و تربیه پولیس در قندهار


سرعت روند تعلیم و تربیه پولیس در قندهار

روند خروج نیروهای بین لمللی در ماه جولای سال روان از افغانستان آغاز خواهد شد ، و مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد .

ولایات جنوب افغانستان از جمله ولایات اند که گراف خشونت ها و در گیری ها نسبت به ولایات دیگر افغانستان بیشتر بوده ومردم از ناحیه نبود امنیت به شدت رنج می برند.

نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان روند تربیه و آموزش مهارت های مسلکی و مهارت های حربی را برای پولیس افغانستان بیشتر سرعت و توسعه داده اند.

به روز پنجشنبه از مرکز تعلیمی زون ۴۰۴ میوند ولایات جنوب غرب افغانستان در ولایت قندهار ۲۱۲ تن از پولیس ملی بعد از شش هفته آموزش مهارت های مسلکی و نظامی فارغ گردیدند.

جنرال نصرالله ظریفی قوماندان عمومی مراکز تعلیمی پولیس ملی در ولایات جنوب غرب افغانستان گفت ، در هر شش هفته از مراکز تعلیمی زون ۴۰۴ میوند صدها تن از نیروهای پولیس ملی بعد از آموزش مهارت های مسلکی به جامعه تقدیم می گردند .

به گفتۀ ظریفی روند تربیۀ نیروهای پولیس ملی در ولایات زابل ، ارزگان و ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار به جدیت ادامه دارد.

به قول مسوولین امنیتی ولایت هلمند در زون پولیس ملی آن ولایت نیز درمراکز تعلیمی لشکرگاه ، و شوراب؛بیش از هزار تن پولیس ملی تحت تربیه قرار دارند .

جنرال ظریفی قوماندان مرکزتعلیمی زون ۴۰۴ میوند در ولایت قندهار می گوید :

" هدف از تربیه پولیس فراهم آوری صلح و ثبات در افغانستان بوده تا زمینۀ زنده گی آرام برای مردم مساعد گردد. پولیس کسی است که توانایی آوردن امنیت را دارد. امید ما اینست تا پولیس ما کسانی باشند که غم شریک مردم ما بوده و اعتماد آنها را جلب نماید."

همچنان محمد اشرف "اشرف ناصری" والی ولایت زابل از جوانان زابلی خواست تا صفوف پولیس ملی را تقویت نمایند .

از طرف دیگر روز گذشته در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار طی یک گردهمایی بزرگ مردم ولسولی پنجوایی از پروسه ایجاد پولیس محلی حمایت نمودند.

در گردهمایی یاد شده جنرال خان محمد "احمد زی" قوماندان عمومی نیروهای پولیس محلی وزارت امورداخله، جنرال ایلسن قوماندان نیروهای عملیاتی خاص امریکا ، و جنرال خان محمد مجاهد قوماندان امنیه ولایت قندهار نیز اشتراک نموده بودند .

جنرال خان محمد احمدزی قوماندان پولیس محلی وزارت امورداخله گفت:

" در طی 9 سال گذشته یگانه بد بختی بزرگ که مردم از آن رنج می برند ، نا امنی می باشد. راه خوب که برای حل مشکل یاد شده موجود است، ایجاد پولیس محلی می باشد که هرکس منا طق خویش را از وجود مخالفین پاک نمایند."

به قول قوماندان عمومی پولیس محلی برای پولیس محلی امیتازات خوبی نیز در نظر گرفته شده که برای قوماندانان پولیس محلی ۱۱۵۰۰ افغانی و برای افراد آن ۹۲۵۰ افغانی معاش ماهوار پرداخته خواهد شد .

قوماندان امنیه ولایت قندهار گفت، تعداد وتشکیل پولیس ملی به اندازه نیست که به تمام ولسوالی های ولایت قندهار و مناطق مربوط به آن رسیده گی نمایند، در صورت که پولیس محلی در ولسوالی های ولایت قندهار ایجاد گردد، وضعیت امنیتی به مراتب خوبتر خواهد شد.

قرار است پولیس محلی درولسوالی های ارغنداب، میوند، ژیړی، پنجوایی، شاه ولی کوت، خاک ریز و ولسوالی معروف ولایت قندهار؛ ایجاد گردد.

XS
SM
MD
LG