لینک های دسترسی

Breaking News

سفر معاون سکرتر جنرال ملل متحد به ولایت قندهار


سفر معاون سکرتر جنرال ملل متحد به ولایت قندهار

یک هیئت عالی رتبۀ سازمان ملل متحد به ریاست مَک نیل کیتنیک، معاون سکرتر جنرال سازمان ملل متحد قبل از ظهر روز پنجشنبه به ولایت قندهار سفر نموده و با والی آن ولایت ملاقات نمود.

والی ولایت قندهار در ملاقات با معاون سکرتر جنرال سازمان ملل متحد در مورد و ضعیت امنیتی، کار های انکشافی برنامه های سازمان ملل متحد در ولایت قندهار معلومات ارایه نمود.

استناد بر اظهارات داکتر توریالی ویسا والی ولایت قندهار، دفتر یوناما سازمان ملل متحد در آن ولایت کار های خوبی را به پیش می برند.

وی در مورد بخش های دیگر آن سازمان، چون صندوق سازمان ملل متحد برای حمایت از اطفال یا "یونیسف" ، برنامۀ انکشافی ملل متحد یا "یوان دی پی"، سازمان صحی جهان یا "دبلیو اچ او" و سازمان غذایی جهان یا "دبلیو اف پی" گفت که دفاتر یاد شده در مجالس ریاست های سکتوری ما حضور نداشته و یا مامورین پایین رتبۀ خویش را می فرستند.

والی قندهار در مورد برنامه های امنیتی آن ولایت گفت در حالی حاضر توجه بیشتر ما در مورد انکشاف و توسعۀ حکومت داری خوب در ولسوالی ها می باشد و در مورد برنامه های انکشافی یک سلسله مشکلات اداری موجود می باشد.

قرارداد ها از یک دست به دست دیگر به فروش می رسند که روی کیفیت کار نیز تاثیر گذار میباشد.

والی قندهار در مورد پروسه صلح گفت از همه اولتر باید عدالت اجتماعی تطبیق شود، ناقضان قانون محاکمه شوند تا مخالفین تشویق به صلح و همبستگی گردند.

XS
SM
MD
LG