لینک های دسترسی

کشته و زخمی شدن ۹۳ تن در قندهار


کشته و زخمی شدن ۹۳ تن در قندهار

مظاهره کننده گان حوالی صبح روز شنبه از نقاط مختلف شهر به شهر قندهار سرازیر شده و در همان دقایق اول راه پیمایی، مظاهره کننده گان دست اعمال خشونت بار زدند.

تعداد زیادی از مظاهره کننده گان که با سنگ و چوب مسلح بودند نیروهای امنیتی را با وسایل دست داشته ای شان مورد حمله قرار داده و در ضمن شعار های ضد امریکایی و دولت افغانستان را سر می دادند.

در این میان نیرو های امنیتی نیز دست به شلیگ گلوله زده که در نتیجه برخورد میان مظاهره کنندگان و نیرو های امنیتی ۱۰ تن کشته و ۸۳ تن دیگر مجروح شده اند.

گفته میشود که در میان مجروحین افراد پولیس نیز شامل میباشند.

مظاهره کنندگان در نقاط مختلف شهر قندهار دست به آتش سوزی تایرها زده، عراده جات ملکی و مارکیت های فروش فلم های ویدیویی وسی دی را نیز حریق نمودند.

مظاهره کننده گان تلاش داشتند که به طرف دفتر یونما هجوم ببرند اما نیروهای امنیتی تا آخرین لحظات مانع نزدیک شدن مظاهره کنندگان به طرف دفتر یونما شدند.

داکتر توریالی ویسا والی ولایت قندهار می گوید، در میان مظاهره کننده گان تعداد زیادی از مخالفین و مخربین جای گرفته بودند تا مظاهرات امروزی را به خشونت بکشانند.

استناد بر گفته های والی قندهار در میان مظاهره کننده گان افراد مسلح نیز حضور داشته اند که نیروهای امنیتی و افراد ملکی شامل در مظاهره رامورد حمله قرار داده اند.

داکتر توریالی ویسا والی ولایت قندهار به ادامه می گوید :

" حدود ۲۰ تن را گرفتار نموده ایم که تعداد از آنها مسلح می باشند. آنها با سلاح خفیف و ثقیل مسلح بودند که توسط نیروهای پولیس گرفتار شده اند.حتی نزد یک تعداد زیادی از آنها بم های دستی موجود بود و برنیروهای امنیتی توسط آن حمله نموده اند که البته به نیرهای امنیتی و وسایط نیروهای امنیتی جراحات و خساراتی نیز وارد گردیده است."

در جریان روز تمام دوکان های شهر قندهار بسته بود. گشت وگذار مردم ممنوع اعلان گردیده بود.

از جانب دیگر فضای شهر قندهار را دود غلیظ که از حریق تایرها و عراده جات بلند شده بود پوشانیده بود.

در اثنا مظاهره ، تظاهر کننده گان مجروحین و کشته شده گان خویش را نیز حمل می نمودند.

مظاهره کننده گان یک تعداد از خبرنگاران را نیز مورد لت و کوب قرار داده و کمره های دست داشته شان را نیز شکستانده اند.

والی ولایت قندهار میگوید:

"اگر چنین مظاهراتی فردا هم تکرار گردد، در آن صورت به نیروهای امنیتی دیگر حوصله نمانده به همرای آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت."

در مظاهرات امروزی دو مارکیت تجارتی و یک باب لیسه و چندین عراده موتر نیز توسط مظاهره کننده گان به آتش کشیده شده است.

به قول مسوولین صحت عامه ولایت قندهار مجروحین در شفاخانه میرویس آن ولایت تحت مراقبت جدی صحی قرار دارند.

تعدادی بیشتر مجروحین را مظاهره کنندگانی تشکیل میدهند که در اثر ضربات سنگ و شلیک گلوله مجروح گردیده و تعدادی هم جان های خود را از دست داده اند.

XS
SM
MD
LG