لینک های دسترسی

راه اندازی هفت عملیات نظامی در افغانستان


ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان

به گفتۀ مسوولین وزارت دفاع ملی، قرار است تا دو روز دیگر طرح تازه یی را در باره چگونگی توانمند شدن نیرو های اردوی ملی به رییس جمهور کرزی تقدیم کنند.

جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی در کنفرانس مطبوعاتی هفته وار آن وزارت در کابل گفت که این طرح با در نظرداشت تهدیدات، اوضاع امنیتی و منابع دست داشتۀ مالی ترتیب شده است.

آقای عظیمی همچنان از راه اندازی هفت عملیات نظامی در ولایات شرقی و جنوب شرقی بر ضد مخالفین مسلح دولت به ویژه شبکۀ حقانی خبر داد.

به گفتۀ سخنگوی وزارت دفاع ملی در جریان این عملیات ها در طول یک ماه گذشته 59 سرباز افغان و 107 مخالف دولت کشته شده است، اضافه به آن 98 تن از مخالفین زخمی و 511 تن دیگر آنان باز داشت شده اند.

جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی یکبار دیگر تاکید کرد که تا زمانیکه پایگاه ها و رهبران شبکه های دهشت افگن در بیرون از مرز های افغانستان نابود نشوند، صلح و ثبات در افغانستان مستقر شده نمی تواند.

XS
SM
MD
LG