لینک های دسترسی

Breaking News

تصمیم حکومت افغان مبنی بر تعلیق در آوردن سعی مذاکرات صلح با طالبان


آرشیف: هوتل کانتیننتال کابل که در اثر حملۀ طالبان آتش گرفته بود.

یک روزنامۀ معتبر غربی به روز چهارشنبه گزارش داد که حکومت افغانستان در نظر دارد تا سعی برای به مذاکره کشانیدن طالبان را به تعلیق در آورد. این تصمیم در حالی گرفته میشود که یک هفته قبل، برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ترور گردید.

روزنامۀ وال ستریت ژورنال به نقل از سید محمد ابدالی، معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی نوشته است که حکومت افغان تصمیم گرفته تا یک جلسۀ سه جانبه با ایالات متحده و پاکستان را فسخ نماید.

این جلسه به خاطر بحث روی طرُق وادار ساختن طالبان به مذاکرات صلح مد نظر گرفته شده بود و قرار بود به تأریخ هشتم اکتوبر دایر گردد.

قابل یاد آوریست که رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبۀ گذشته، با معاونین خود و همچنان شماری از رهبران جهادی نشست مشورتی یی را در مورد تداوم مذاکره با طالبان، برگزار نمود.

XS
SM
MD
LG