لینک های دسترسی

Breaking News

اعمار 'باغ جهان' در کابل


اعمار 'باغ جهان' در کابل

شاروال شهر کابل اعلام نمود که در بهار سال جاری ملیون ها نهال تازه در اطراف و نواحی شهر کابل غرس میگردد.

مقامات افغان و امریکایی روز یکشنبه در شهر کابل مراسم نهال شانی را افتتاح کردند.

محمد یونس نو اندیش، شاروال کابل هدف این ابتکار را افزایش در زیبایی شهر و کاهش از آلودگی هوا عنوان کرد.

آقای نواندیش در مورد جزئیات ابتکاری را چنین برشمرد:

" در پروگرام ابتکار کابل، ساختار ۷ پارک تحت نظر میباشد که تعداد پارک ها تقریباً به ۱۴ پارک میرسد. در پهلوی آن ما در حال اعمار باغی به نام " باغ جهان" میباشیم که مسئولیت اعمار 17.5 جریب زمین آنرا کشور ترکیه به عهده گرفته که قرار است مبلغ ۲ میلیون دالر روی آن به مصرف برسد."

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده ٥۷ هزار نوع نهال مختلف را به شاروالی کابل مساعدت نموده است.

XS
SM
MD
LG