لینک های دسترسی

اعمار 'باغ جهان' در کابل


اعمار 'باغ جهان' در کابل

شاروال شهر کابل اعلام نمود که در بهار سال جاری ملیون ها نهال تازه در اطراف و نواحی شهر کابل غرس میگردد.

مقامات افغان و امریکایی روز یکشنبه در شهر کابل مراسم نهال شانی را افتتاح کردند.

محمد یونس نو اندیش، شاروال کابل هدف این ابتکار را افزایش در زیبایی شهر و کاهش از آلودگی هوا عنوان کرد.

آقای نواندیش در مورد جزئیات ابتکاری را چنین برشمرد:

" در پروگرام ابتکار کابل، ساختار ۷ پارک تحت نظر میباشد که تعداد پارک ها تقریباً به ۱۴ پارک میرسد. در پهلوی آن ما در حال اعمار باغی به نام " باغ جهان" میباشیم که مسئولیت اعمار 17.5 جریب زمین آنرا کشور ترکیه به عهده گرفته که قرار است مبلغ ۲ میلیون دالر روی آن به مصرف برسد."

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده ٥۷ هزار نوع نهال مختلف را به شاروالی کابل مساعدت نموده است.

XS
SM
MD
LG