لینک های دسترسی

Breaking News

تهدید به معارف دختران در افغانستان


تهدید به معارف دختران در افغانستان

یک گروه مساعدتی افغان و بین المللی میگوید، پیشرفت در با سواد سازی دختران در افغانستان به دلیل ناامنی، هزینه و کمبود معلمین در معرض خطر قرار دارد.

در گزارشی که بروز پنجشنبه نشرشده این گروه گفته است که تمویل کنندگان بین المللی بعوض سهیم شدن در تلاش های انکشافی، به طور گسترده بر مبارزات ضد شورش و با ثبات سازی آنکشور تمرکز نموده اند.

این گزارش حاکیست که این اقدام باعث شده تا افغانستان با کمبود مکاتب و زیربنای مناسب مواجه گردد.

محققین بیش از یک هزار و ششصد دختر، والدین شاگردان و معلمین را در 17 ولایت مصاحبه نموده است.

XS
SM
MD
LG