لینک های دسترسی

هوشدار به تهدید گرسنگی در افغانستان


نمای از برف پیش از وقت در ولایات شمال شرقی افغانستان

گروهی از مؤسسات خیریه هوشدار داده اند که درین فصل زمستان، حدود سه میلیون نفر در افغانستان با مشکل گرسنگی مواجه می باشند.

این گروه مؤسسات که در آن آکسفام و سیف دِ چیلدرین نیز شامل اند، امروز جمعه اعلام داشتند که خشکسالی اوایل امسال، باعث کمبود مواد غذایی نزد شمار زیادی از افغانها شده است.

این مؤسسات همچنان می افزایند که قیم مواد غذایی نیز بلند رفته و سبب شده که خانواده ها در خوردن غذا صرفه جویی کرده، پول قرض بگیرند و یا اقدام به مهاجرت نمایند. در گزارش آمده است که شاگردان مکاتب نیز به سبب پرداختن به کار و بدست آوردن نفقه، از درس و تعلیم باز مانده اند.

ملل متحد در ماه اکتوبر گذشته، تقاضای کمک عاجل به مبلغ 142 میلیون دالر را نمود تا به این وضعیت بهبودی بخشد. آژانس رویترز میگوید، کمک دهندگان بین المللی تنها هفت در صد این امداد مطالبه شده را مهیا ساخته اند.

رئیس مؤسسۀ آکسفام در افغانستان گفت، قبل از آن که با تشدید زمستان راه های مواصلاتی مسدود گردد، برای رسانیدن کمک به نیازمندان، وقتی کمی در دست است. به گفتۀ وی، برفباری ها در برخی از قسمت ها از همین اکنون آغاز شده است.

XS
SM
MD
LG