لینک های دسترسی

Breaking News

مصاحبۀ اختصاصی صدای امریکا با قوماندان ناتو در جنوب افغانستان


تورن جنرال تیری قوماندان عمومی قوای ناتو در جنوب افغانستان

دوستان گرامی، همکار ما حسیب الکوزی مصاحبۀ با تورن جنرال جیمز ایل تیری، قوماندان عمومی قوای ناتو در جنوب افغانستان انجام داده و از وی در رابطه با حالات کنونی، انتقال مسئولیت امنیتی به قوای امنیتی افغان و در ضمن در رابطه با تربیۀ نیرو های پولیس و اردوی ملی سوالات را مطرح نموده است.

سوال: اول تر ازهمه از شما آقای تورن جنرال جیمز ایل سپاسگذارم که برای ما وقت دادید تا راجع به اوضاع مناطق جنوب افغانستان مصاحبۀ با شما مصاحبه و گفت و شنودی داشته باشم.

تورن جنرال تیری: ممنون.

سوال: افغانستان در یک مرحلۀ بسیار حساس تاریخ قرار دارد، امکان آن میرود تا افغانستان به کشور صلح آمیزی در منطقه مبدل شود و یا هم اینکه به یک مملکت ناکام تبدیل گردد. شما در قبال آیندۀ افغانستان البته با در نظر داشت پیشرفت های حاصل شده و یا در حال انجام در این کشور، تا چه اندازه خوشبین هستید؟

تورن جنرال تیری:

این اولین مراتبۀ نه بلکه دومین باریست که من منحیث قوماندان ناتو به افغانستان میآیم. دفعۀ اول من سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در افغانستان بودم و در ولایات زابل، قندهار، هلمند و ارزگان که مربوط مسئولیت نیرو های جنوبی قوای ناتو میشود، وظیفه انجام داده ام. از سال ۲۰۰۶ به این طرف در مناطق جنوبی افغانستان، من پیشرفت های عمدۀ را دربخش حکومت داری مشاهده نموده ام. این چهارمین باریست که فرقۀ مونیتن ۱۰، جهت انجام وظیفه به افغانستان میآید. در میان ما کسانی هستند که برای دومین و حتی سومین بار جهت انجام وظیفه به افغانستان میآیند. ما در سال ۲۰۱۰ به افغانستان آمدیم و از آن زمان تا حال تغییرات مثبت زیادی را شاهد بوده ایم. ما در جریان مبارزات خزانی که تا فصل زمستان دوام کرد، پیشرفت و موفقیت های مخالفین را متوقف نمودیم. بعد از آن در فصل زمستان کمپاین مبارزات دیگری را آغاز کردیم که تا فصل بهار ادامه یافت. در این جریان ما تلاش ورزیدیم تا شورا های کوچک دهات را با ولسوالیها ارتباط داده و در این میان حکومتداری خوبی را به وجود آوریم. مناطق جنوب افغانستان درمقایسه با سایر مناطق این کشور نیازمند توجه بیشتری را در امور امنیتی دارد. فکر میکنم که ما در این راستا پیشرفت های خوبی کرده ایم. من در خزان سال ۲۰۱۰ به جنوب افغانستان آمدم و در مناطق مختلفی وقت گذراندم. ارغنداب رفتم، ژیری رفتم، مدت زمان کوتاهی هم در پنجوایی بوده ام، ضمناً جهت بررسی اوضاع به ولایات زابل، هلمند و ارزگان نیز رفته ام.

آنچه من در این مدت زمان مشاهده کرده و آنرا با سال ۲۰۰۶ مقایسه نمودم این بود که تغییر مثبتی در اوضاع امنیتی رونما گردیده است. من دیدم که مردم ولایات زابل، قندهار و هلمند در مسیر شاهراه آزادانه رفت و آمد مینمایند. همچنان در مسیر راه ولسوالی سپین بولدک تا شهر قندهار نیز شهروندان آزادنه سفر مینمایند.

در گذشته در این مسیر تعداد بیشماری ماین های کنار جاده و مواد انفجار ناشده وجود داشت که بدبختانه اکنون نیز وجود داشته و باعث مرگ و میر و مجروح شدن افغانها میگردد، اما در گذشته مردم هراس داشتند که روی ماین یا کدام مادۀ دیگر انفجار ناشده قرار نگیرند. اما اکنون این مواد انفجاری در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.

مصاحبۀ اختصاصی صدای امریکا با قوماندان ناتو در جنوب افغانستان
مصاحبۀ اختصاصی صدای امریکا با قوماندان ناتو در جنوب افغانستان

سوال:

من هم در رابطه با موضوعاتی که شما یادآوری نمودید، اشاره میکردم. شما مسایل مهمی را یادآوری نمودید. از جمله مسئلۀ مردم، قوای امنیتی افغان و توقف پیروزی های طالبان و عقب راندن آنها. من روی این موضوعات با شما صحبت خواهم کرد اما قبل از همه میخواهم که در رابطه با مردم نظر شما را جویا گردم. شما چه فکر میکنید آیا مردم از عملیات مشترک ناتو و افغان حمایت میکنند. ماموریتی که هدف آن با ثبات سازی افغانستان و احیای زندگی مرفع و آیندۀ با ثبات میباشد. آیا افغانها بالای ماموریت و عزم وارادۀ شما اعتماد دارند؟

تورن جنرال تیری:

به صورت عموم افغانها از جنگ سی ساله خسته شده اند. فکر نمیکنم که آنها بخواهند تا مخالفین بالای آنها حکومت نموده و مانند گذشته آنها را تحت نفوذ و تاثیر خود درآورند. ما جهت تامین امنیت به مناطق مختلفی سفر مینماییم، در آنجا ها مردم به حمایت ما میآیند.

آنها نه تنها از قوای ائتلاف حمایت مینمایند، بلکه از قوای امنیتی افغان نیز حمایت مینمایند. آنها میبیینند که نیرو های امنیتی افغان با گذشت زمان نیرومند و برومند میشوند.

سوال:

شما راجع به خروج تدریجی قوای امریکایی از افغانستان چه میگویید؟ ماه گذشته رئیس جمهور اوباما اعلان کرد که تا اخیر سال روان ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. تاثیر این تصمیم رئیس جمهور بالای قوای ناتو که در جنگ با مخالفین حکومت افغانستان قرار دارند چی خواهد بود؟ آیا این طور خو نخواهد شد که پیمان ناتو با کمبود عساکر رو برو گردند؟

تورن جنرال تیری:

من به یک مسئله بسیار اطمینان دارم و آن اینکه قوای امنیتی افغان با گذشت زمان قویتر میگردند تا امنیت مملکت خود را خود شان تامین نمایند. آمدیم روی تصمیم رئیس جمهور اوباما، تا هنوز قبل از وقت خواهد بود که در بارۀ کاهش تدریجی قوا صحبت نماییم، به خاطر اینکه پروسه تا هنوز به صورت کامل آغاز نگردیده است.

اما من باید این مطلب را بگویم که تا سال ۲۰۱۴، قوای امنیتی افغان این توانمندی را دریافت خواهد کرد که مسئولیت امنیتی افغانستان را بر عهده بگیرند. آنچه که بسیار مثبت است این است که اکنون مردم از جانب مخالفین به سوی حکومت گرایش پیدا نموده و از نیرو های امنیتی افغان حمایت مینمایند که به نظر من برای مناطق جنوب و در مجموع سرتاسر افغانستان، نشانۀ مثبتی میباشد.

سوال:

شما از سال ۲۰۱۴ یادآوری نمودید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی یک کنفرانس بین المللی گفت که قوای امنیتی افغان بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی مسئولیت امنیتی تمام کشور را بر عهده خواهند گرفت. آیا به نظر شما با در نظرداشت روند تربیۀ قوای امنیتی ملی افغان، این تاریخ و این برنامه عملی شدنی و ممکن است؟

تورن جنرال تیری:

من فکر میکنیم که روند تربیۀ قوای امنیتی افغان در مسیر درستی در حرکت میباشد. فکر میکنم که آنها تا سال ۲۰۱۴ خیلی ها نیرومند گردند. البته که بعد از آن تاریخ نیز پروسۀ تعلیم وتربیۀ ما با نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داشت.

سوال:

در جنوب افغانستان در حال حاضر ناتو کدام راه کار را برگزیده است. آیا مبارزه با دهشت افگنی یا مبارزه با شورش گرایی؟

تورن جنرال تیری:

در حال حاضر ما در جنوب افغانستان راه کار مبارزه با شورش گرایی را برگزیده ایم. ما اولاً در منطقه امنیت را تامین نمودیم، بعداً حکومت داری را توسعه دادیم و در مرحلۀ اخیر جهت حمایت مردم از حکومت های محلی، برنامه و پروژه های انکشافی را راه اندازی مینماییم. باید بگویم که ما روی مخالفین فشار را به اندازۀ قابل ملاحظۀ نگهداشته و مناطق زیادی را از تحت ادارۀ آنها رهایی بخشیده ایم، مناطقی که آنها در گذشته در آنجا ها حظور داشتند. ما در امر عقب زدن مخالفین از میدان جنگ بسیار نیرومند هستیم.

در ولسوالی های ژیری و پنجوایی مناطقی بسیاری بودند که تحت کنترول و ادارۀ طالبان از سالها به اینسو قرار داشت، اما اکنون همان مناطق را ما دوباره به دست آورده ایم. مخالفین در حال شکست در این جنگ اند و این جنگ را خواهند باخت.

در پهلوی آن، ما با اجتماعات کار مینماییم تا با حکومت ارتباط برقرار نمایند. همینگونه ما یک سلسله قدم های اساسی و مهمی را نیز بر داشته ایم. ما در عرصۀ زراعت کار نموده ایم، در قندهار در عرصۀ آبیاری و تامین انرژی برق کار های را به سر رسانیده ایم، تا در دراز مدت، در انکشاف اقتصاد مردم کمک شده باشد.

سوال:

من در بخش آبرسانی و تامین انرژی برق بعداً با شما صحبت خواهم کرد. اما میخواهم در نخست در رابطه با جلوگیری از پیروزی های طالبان با شما صحبت نمایم که قبلاً شما به آن اشارۀ داشتید. شما طالبان سال ۲۰۱۰ را با طالبان ۲۰۱۱ چگونه مقایسه مینمایید. آیا طالبان ضعیف شده اند؟ آیا نیرومند شده اند؟ به عبارت دیگر آیا ناتو پیروزی های طالبان را توقف داده و برعکس خود پیروزی های را بدست آورده است یا نه؟

تورن جنرال تیری:

فکر میکنم که ما پیروزی های طالبان را متوقف نموده ایم. به نظر من آنچه ما نیاز به انجام آن داریم اینست که مردم را جمع نموده و از خود نماییم و بالاخره پیروزی طالبان را معکوس نماییم. باید بگویم که تا حال سال ۲۰۱۱ تکمیل نشده است. من در ماه نومبر سال ۲۰۱۰ به اینجا آمدم و بعد از آن تغییر بسیار بزرگ اینست که اکنون تمام آن مناطق را در دست داریم که یک زمانی در تحت اداره و کنترول طالبان بود. تلاش و کوشش آنها در حال حاضر اینست تا مناطقی را که در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از آنها تصرف نموده ایم، دوباره تسخیر نمایند.

سوال:

نظر شما در رابطه با تکتیک تازۀ طالبان که مقامات عالی رتبۀ حکومتی را هدف قرار میدهند، چی است؟ آیا ناتو در این عرصه کدام راه کاری که جوابی به طالبان باشد، داشته و آیا آن راه کار را با نیرو های ملی امنیتی افغان شریک نموده اید؟

تورن جنرال تیری:

اول باید بگویم که بسیار جای تاسف است که آنها راه کاری را برگزیده اند که باعث ایجاد ترس و هراس در نزد مردم میگردد. آنها مردم را تهدید نموده و از بین میبرند. قوای خاص ما با نیرو های ملی امنیتی افغانستان یکجا کار مینمایند. به نظر من باید در این عرصه میان نیرو های ناتو و افغان، معلومات استخباراتی شریک ساخته شود. باید افغانها به شکل نیرو های خاص تربیه شوند که این مشکل را علاج نمایند. و به همین ترتیب در عرصۀ استخبارات پولیس نیز کار شود تا آنعده افراد و بزرگانی که اینگونه کشتار را انجام میدهند، نشاندهی نمایند. ما هر روز این کار را انجام میدهیم و کوشش مینماییم تا رهبری اینگونه عملیات خاص را هم به نیرو های ملی امنیتی افغان واگذار نماییم.

سوال:

به عنوان آخرین پرسش، برای اینکه حمایت مردم به دست آید، باید آنها شاهد انکشاف و پیشرفت ها در عرصه های مختلف زندگی باشند. مثلاً مکاتب، کلینیک ها، سرک ها و سایر پروژه های عام المنفعه انکشافی راه اندازی شود. وظیفۀ ناتو در جنوب افغانستان در بخش اعمار و اعمار مجدد چه است. طور نمونه بند داله میتواند یک پروژۀ خوبی باشد. در مدت زمان اعمار این پروژه هم مردم به وظیفه گماشته میشوند، هم انرژی برق تولید خواهد شد و هم در اقتصاد مردم تغییراتی بوجود خواهد آمد. آیا ناتو در این عرصه ها سرمایه گذاری مینماید؟

تورن جنرال تیری:

کانادایی ها در قندهار یک پروژۀ بزرگ آبرسانی را راه اندازی نموده بودند که طی آن آب دریای ارغنداب را تا شهر قندهار میرساند. این عملکرد در عرصۀ زراعت فرصت های کاری زیادی را ایجاد کرد. البته این تنها یک مثال است. سال گذشته ما در انتقال ۳۰ هزار میتریک تن انار کمک و همکاری نمودیم.

آنچه من به قوماندان های خود گوش زد نموده ام اینست که در هر جاییکه از دالر ما استفاده میشود باید در عرصۀ زراعت استفاده شود که به مردم کمکی شده باشد. یعنی در عرصۀ آبرسانی، اعمار سرک ها و سایر پروژه ها که با دهقانان افغان و زراعت آنها کمکی شده باشد. ما تعداد زیاد سرک ها را اعمار نموده ایم تا در انتقال حاصلات دهقانان به بازار سهولت ایجاد شده باشد.

XS
SM
MD
LG