لینک های دسترسی

رسیدن اجساد کارمندان ملل متحد به کابل


جریان مظاهرات مردم در شهر مزارشریف که منجر به کشته شدن کارمندان سازمان ملل متحد در آن شهر گردید.

اجساد کارمندان ملل متحد که در نتیجۀ خشونت احتجاج کنندگان در مزار شریف کشته شده بودند، روز یکشنبه به کابل انتقال داده شد.

سه کارمند ملل متحد و چهار محافظ امنیتی نیپالی روز جمعه در شهر قسماً آرام مزار شریف کشته شده بودند.

ستیفن دی مستورا نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان در میدان هوایی آمده بود تا اجساد را تسلیم شود.

XS
SM
MD
LG