لینک های دسترسی

کشته شدن نزده تن در ولایت هلمند


مراسم خاکسپاری کشته شدگان حملۀ انتحاری روز عاشورا در کابل

در اثر انفجار بم کنار جاده در ولایت هلمند حد اقل نزده نفر کشته شده و پنج تن دیگر جراحت برداشتند. در بین کشته شده گان پنج طفل نیز شامل است.

تا حال کسی مسوولیت بم گذاری را بعهده نگرفته است اما بیشتر بمب های کنار جاده توسط شورشیان طالب تعبیه و جاسازی میگردد.

از جانب دیگر به روز چهار شنبه عزاداران در شهر کابل گردهم آمده تا اجساد ۵۵ قربانی را بخاک بسپارند که در بمگذاری روز سه شنبه کشته شدند. یک امریکایی نیز در این بمگذاری جان داده است.

رئیس جمهور کرزی روز چهارشنبه به شفاخانه یی در کابل رفت و از شماری از زخمی شده گان این حادثه دلجویی نمود.

XS
SM
MD
LG