لینک های دسترسی

Breaking News

نارضایتی دهاقین واعضای کوپراتیف ها ازحکومت افغانستان


اعضای کوپراتیف های بلخ

شماری از اعضای کوپراتیف های زراعتی، مالداری و پروسس کنندگان تخم های اصلاح شده در مزارشریف مرکز بلخ، گردهم آمده می گویند که حکومت هیچ کاری را برای دهاقین انجام نداده و بیشتر زمین و جایدادهای مربوط به کوپراتیف های زراعتی را نیز از دست آنان گرفته است.

سید مصطفی و محمد نادر از اعضای کوپراتیف های ولایت بلخ در صحبت به صدای امریکا می گویند"ما به رسم اعتراض آمدیم که صدایمان را به گوش مسوولان برسانیم، ما برای آنان میگویم که این مال ملت است و پولی است که از دهقانان گرفته شده است."

این دو تن علاوه می کنند که اعضای کوپراتیف ها طی سالیان متمادی حق الشمول دادند، ولی این جایداد های کوپراتیف را میخواهند غصب کنند و آن را می خواهند "معامله کنند به برادر و برادرزاده خود بدهند"

یکی دیگر از اعضای کوپراتیف گفت این کوپراتیف ها دولتی نیست، شخصی است و در وزارت زراعت ثبت و راجستر میباشد.

انجنیر محمد طاهر رئیس کوپراتیف های ولایت بلخ به صدای امریکا گفت که شورای وزیران به تازگی تصمیم گرفته تا جایداد های کوپراتیف ها به وزارت مالیه تسلیم داده شود و این کار می تواند ضربه بزرگی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری و حمایت از دهاقین وارد کند.

آقای طاهر گفت "باید یاد آوری کنیم که این جایداد ها از سرمایه خود کوپراتیف ها از پول حق العضویت و حق الشمولیت و فعالیت های اقتصادی که ما داشتیم خریداری کردیم، هیچ نوع بودجه از دولت نگرفتیم که پس به دولت بدهیم".

براساس گفته های رئیس اتحادیه کوپراتیف های ولایت بلخ، اتحادیه کوپراتیف ها از بیست شش سال به اینطرف برای رسیدگی به دهاقین و مشوره های اقتصادی و زراعتی دهاقین فعالیت داشته است.

به باور اعضای کوپراتیف های ولایت بلخ با این اقدام حکومت و شورای وزیران، روابط میان حکومت وا تحادیۀ کوپراتیف ها تیره خواهد شد و مردم نیز از حکومت فاصله خواهند گرفت.

سخنگوی سرپرست ولایت بلخ در صحبت به صدای امریکا می گوید که کوپراتیف های زارعتی در کنار اینکه برای همکاری و دستیاری دهاقین فعالیت می کند جز سکتور خصوصی است و نیاز است که سالانه به وزارت مالیه، مالیات بپردازند.

منیر فرهاد سخنگوی ولایت بلخ می گوید"ازاین رو وزارت های مالیه و زراعت مجبور اند که براساس اساسنامه از آنها بیلانس سالانه بخواهند ولی جایداد دولتی نیستند ".

پیش ازاین نیز شماری از دهاقین و مسؤولین زراعت بلخ از عدم توجه دولت به وضعیت دهاقین و غصب زمین های زراعتی ازسوی زورمندان محلی ابراز نگرانی نموده بودند.

گزارش: میرویس بیژن

ویراستار: احد عزیززاده

XS
SM
MD
LG