لینک های دسترسی

Breaking News

کشیدگی روابط میان کابل و واشنگتن قبل از کنفرانس لیزبن


Sergeant First Class David Lara is putting Afghan Air Force flight medics through their paces as he works with Afghan Air Force Sergeant Hayatullah Bahar, Aug 2010

روزنامۀ برتانوی میرر در سرخط مطلب به نقل از دیوید کمیرون، صدراعظم برتانیه نوشته است که زمان خروج عساکر آن کشور از افغانستان طی هفتۀ جاری تعین خواهد شد.

روزنامه از صدراعظم برتانیه نقل قول نموده که خروج عساکر برتانوی تا سال 2015 تکمیل خواهد شد، و طی هفتۀ جاری در کنفرانس ناتو در لیزبن روی آغاز انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغانی نیز بحث صورت میگیرد.

بیانات او در حالی نشر میشود که به گزارش روزنامۀ نیویارک تایمز، اکثریت صد هزار عسکر امریکایی تا ختم سال 2014 از افغانستان خارج خواهند شد.

رهبر برتانیه به توقعات پائین از دست آورد های نُه سال آن کشور در افغانستان اشاره نموده، گفته است که آنها طرح ایجاد دیموکراسی مکمل را در افغانستان عملی نمیسازند. کمیرون گفته است که هدف حضور آنها دریافت اطمینانی میباشد که افغان ها ادارۀ کشور خود را بدست آورند، و از سوی دیگر القاعده نیز غرب را از آن کشور مورد حمله قرار ندهد.

در همین مورد روزنامۀ نیویارک تایمز نوشته است که هدف این گونه یورش ها برگشتاندن شدت پیشرفت طالبان است که به عقیدۀ مأمورین امریکایی موثر، ولی از دید رهبر افغانستان به اندازۀ ناساز است که اکنون از آن حتی در محضر عام انتقاد مینماید.

در ارتباط به انتقادات اخیر رئیس جمهور افغانستان ازین حملات، مأمورین امریکایی لحن دپلوماتیک را اختیار نموده اند که به عقیدۀ روزنامه نگار، نمیخواهند قبل از جلسۀ ناتو در لیزبن روابط کابل و واشنگتن را ازین کشیده تر سازند.

در مطلب نیویارک تایمز آمده است که اینبار هستۀ کشیدگی روابط ایالات متحده و افغانستان ، استفاده از عملیات شبهنگام علیه طالبان میباشد که به گفتۀ رئیس جمهور افغانستان این امر خشم مردم را علیه حکومت وی و مأموریت ناتو برانگیخته است.

نویسندۀ نیویارک تایمز در مورد چگونگی عملیات نگاشته است که شبانه تیم های عساکر امریکایی و افغان منازل و عمارت ها را در سراسر افغانستان محاصره میکنند. در بعضی موارد هلیکوپتر ها نیز در بالای سر گزمه مینمایند. عساکر افرادیکه در داخل محوطه ها میباشند میخواهند که بیرون شوند، و یا هم با خشونت مواجه خواهند شد. در اکثریت موارد، بیش از 80 در صد آنها نسبت به هلاکت، دستگیر میشوند.

در روزنامه از ادعای مأمورین امریکایی نقل قول شده که با ازدیاد گزمه طیاره های بدون پیلوت، نظارت از محاوره های تیلفونی و افزایش تعداد مخبرین، مردم محل بر وضع امنیتی بیشتر اعتبار کرده میتوانند. امریکایی ها میگویند تمرکز یورش ها، والی های نامنهاد، قوماندان های میانه سطح و افرادی است که برای طالبان مساعدت مالی و لوژیستکی فراهم میسازند.

در ختم مطلب نیویارک تایمز از یک مأمور امریکایی نقل قول شده که در طرح پالیسی افغانستان دخیل میباشد. وی گفته است رئیس جمهور افغانستان میخواهد حملات شبهنگام را در جنوب و شرق افغانستان از بین ببرد تا فشار سیاسی را کاهش دهد که با آن در داخل افغانستان مواجه میباشد.

XS
SM
MD
LG