لینک های دسترسی

ایکنبیری: قوای هوایی افغان را تجهیز و تربیه میکنیم


ایکنبیری: قوای هوایی افغان را تجهیز و تربیه میکنیم

کارل ایکنبیری سفیر ایالات متحده در افغانستان میگوید کشورش در بخش های تعلیم و تربیه و تجهیزقوای هوایی اردوی ملی افغانستان پلان های گستردۀ در نظر دارد ولی این روند اندکی مغلق است.

سفیر ایالات متحده که بروز چهارشنبه از کندک تعلیمی قوای هوایی دیدار کرد در پاسخ به این سوال خبرنگار صدای امریکا که با انتقال مسؤولیت های امنیتی موضوع تجهیز اردوی ملی و بطور خاص قوای هوایی افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت، گفت خریداری طیارات برای قوای هوایی افغانستان یک عملیۀ دشوار و زمانگیر بوده ولی با آنهم امریکا به تکمیل نیازمندی های قوای هوائی افغانستان متعهد میباشد.

وی افزود که برای تشکیل قوای هوایی نه تنها به طیارات بلکه به پیلوت های تعلیم یافته نیز نیاز است. و به همین دلیل به پیلوت های افغان تعلیمات لسان انگلیسی داده میشود و بعداً آنها برای آموختن لسان انگلیسی و دریافت تعلیمات پیلوتی به ایالات متحده فرستاده میشوند.

در مرکز تعلیمی پیلوت های افغان که از سوی قوای هوایی امریکا تمویل میگردد، در حال حاضربشمول چهار دختر ۴٠ تن سرگرم تعلیم میباشند.

مقامات امریکایی درین مرکز میگویند به پیلوت های افغان پرواز طیارات جنگی و لوژستیکی و همچنان انجنیری این طیاره ها آموزش داده میشود.

XS
SM
MD
LG