لینک های دسترسی

آثار تاریخی در معدن مس عینک در معرض خطر


آثار تاریخی در معدن مس عینک در معرض خطر

برنامه های سرمایه گزاری چین در معدن مس افغانستان یک محل تاریخی را در افغانستان مورد تهدید قرار میدهد باستان شناسان درین محل در کمترین فرصت خواهان حفظ و نجات آثار مربوط میباشند.

XS
SM
MD
LG