لینک های دسترسی

Breaking News

منع مشاورین امریکائی از بانک مرکزی افغانستان


منع مشاورین امریکائی از بانک مرکزی افغانستان

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فعالیت مشاورین مالی ایالات متحده را در بانک مرکزی افغانستان منع قرار داده است، جائیکه این مشاورین از جریان غیر قانونی پول جلوگیری می نمودند.

پی گیری که توسط مفتش خاص ایالات متحده در امور باز سازی افغانستان صورت گرفته و به روز چهارشنبه نشر شد حاکیست که این ممنوعیت از ماه می به اینسو تعمیل شده است. گزارش میافزاید که مشاورین ایالات متحده در نظر ندارند تا دوباره به فعالیت بپردازند، زیرا شرایط کار برای آنها خصومت بار گردیده است. هربرت ریچاردسن سرپرست تفتیش خاص ایالات متحده در امور باز سازی به روز چهارشنبه گفت، ایالات متحده میلیارد ها دالر را برای کشوری سرازیر میکند که غرق فساد ، شورشگرائی و قاچاق مواد مخدر است.

این گزارش علاوه میکند که وضع محدودیت ها از سوی رئیس جمهور افغانستان بر مشاورین مالی بانک مرکزی مثال دیگر از عدم همکاری حکومت افغانستان با مساعی بین المللی برای ارتقای سکتور مالی افغانستان است. این گزارش ، عدم تمایل لوی سارنوالی آن کشور را در پی گیری مظنونین جرایم مالی بیان میکند.

XS
SM
MD
LG