لینک های دسترسی

تشبثات زنان افغان کم رنگ شده است


زنان تجارت پیشه می گویند که زنان به گرفتن قرضه دسترسی کمتر داشته و در نمایشگاهای تجارتی در خارج اشتراک کرده نمی توانند

XS
SM
MD
LG