لینک های دسترسی

بحث در مورد نامزد وزارای کابینه جدید


با اعلام لست اعضای نامزد کابینۀ جدید در افغانستان، نظریات متفاوتی در مورد نامزد وزیران بروز نمود. پروسۀ معرفی کابینه به ولسی جرگه و بعد تصویب آنان هنوز باقی مانده است. مهمان برنامۀ در باره دورنمای این پروسه و ماهیت کابینۀ نامزد، آقای پرویز کاوه مدیر مسوول روزنامۀ هشت صبح صحبت می کند.

XS
SM
MD
LG