لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ اعتراضات کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه


ادامۀ اعتراضات کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه

آنعده از کاندیدان معترض انتخابات سال گذشتۀ ولسی جرگه که با وجود راهپیمایی ها و تظاهرات بازهم خواسته های شان بر آورده نشد، این بار در جستجوی یک جنبش جدید بوده و می گویند که برای قانون و عدالت، مبارزه می کنند.

کاندیدان معترض، به روز سه شنبه در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، در جادۀ پشتونستان خیمه زدند.

آنها این خیمه را، خیمۀ مردم نامیده و تعهد نمودند که از همانجا، برای حاکمیت قانون، تأمین عدالت و حل بحران کنونی میان قوای سه گانه، و همچنان برضد فساد اداری مبارزه خواهند کرد.

با وجود فیصلۀ کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر فرستادن نه وکیل جدید به ولسی جرگه، کاندیدان ناراضی، به اعتراض شان ادامه می دهند و ادعا دارند که هنوز هم از خواسته هایشان نگذشته اند.

XS
SM
MD
LG