لینک های دسترسی

Breaking News

محکمه خاص افغانستان، نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور را رد نمود


محکمه خاص افغانستان، نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور را رد نمود

در نتیجه تحقیقات در مورد تقلب در انتخابات، یک محکمه خاص در افغانستان در حدود یک ربع از نتایج انتخابات پارلمانی سال قبل آن کشور را رد نموده و امکان یک بحران قانونی را ایجاد نمود.

این محکمه نتیجه ۶۲ کرسی از ۲۴۹ کرسی پارلمان افغانستان را به روز پنجشنبه، رد نمود، و شاید در جریان اجلاس دوباره روز شنبه ، نتایج بیشتری را رد نماید. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، بعد از آنکه اتهامات تقلب در انتخابات ماه سپتمبر نمایان گردید، یک محکمه خاص را برای رسیدگی به این اتهامات دایر نمود. مخالفین وی میگویند کرزی با این اقدام، اهداف سیاسی دارد، نه حفظ عدالت در انتخابات.

ناظرین بین المللی، و نمایندگانی چون فرخنده زهرا نادری، سر شماری دوباره آرا را غیر قانونی می خوانند. در حالیکه، میزان آرای فرخنده نادری در سر شماری دوباره بیشتر شده بود. یک دیپلومات غربی میگوید احتمال دارد یک بحران قانونی از نتیجه گیری این محکمه خاص بوجود آید.

صدیق اله عقیق، قاضی این محکمه خاص میگوید هر کاندیدی که کرسی های خود را با تقلب کسب نموده است باید تحت محاکمه قرار گیرد. محکمه میگوید کمسیون مستقل انتخابات افغانستان باید هر نماینده یی را که توسط این محکمه خاص غیر قانونی شمرده میشود ، سلب صلاحیت نماید. و اما، کمسیون انتخابات محکمه خاص را به رسمیت نمی شناسد.

زمان اعلام نتایج، عساکر مسلح در عقب قاضی قرار داشتند و برندگان جدید و حامیان آنان با فریاد شادی و کف زدن ها از نتایج استقبال نمودند.

محکمه خاص می گوید در یک ولسوالی، کاندیدی که گفته شده بود هیچ رای بدست نیاورده است در حقیقت ۲۰ هزار رای را کسب نموده بود. در یک ولسوالی دیگر، یک برنده، ۵ هزار رای را از دست داد و در مقابل یک کاندید مغلوب ، در سر شماری دوباره آرا، ۱۲ هزار رای را حاصل نمود.

XS
SM
MD
LG