لینک های دسترسی

محاکم ویژه برای مقامات عالی رتبه دولتی متهم به فساد اداری


محاکم ویژه برای مقامات عالی رتبه دولتی متهم به فساد اداری

دولت افغانستان در آخرین جلسۀ شورای وزیران فیصله کرد که برای متهمین عالی رتبه دولت به فساد اداری باید محاکم ویژه ایجاد شود.

وحید عمر، سخنگوی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در نشست خبری بروز سه شنبه گفت که این قانون برای اعضای عالی رتبه حکومتی، شامل وزرا و اعضای محکمۀ عالی، متهم به فساد اداری ساخته میشود.

وی گفت: "این قانون در اجلاس شورای وزیران فیصله شد و عنقریب یا بصورت فرمان تقننی صادر می شود یا اینکه از سوی پارلمان تصویب و توشیح خواهد شد."

سخنگوی رئیس جمهور همچنان در این نشست خبری گزارش های درخواست رئیس جمهور کرزی بخاطر حذف نام ۵۰ تن از طالبان را از فهرست سیاه ملل متحد نادرست خوانده، گفت تنها ۱۰ نفری که پنج سال قبل نام های آنان به سازمان ملل فرستاده شده بود، دوباره ارسال خواهد شد.

وی درین مورد بشکل مشخص گفت: "پنج نفر آنان قبلا اسم شان حذف شده که شما معلومات دارین پنج آنان فوت یا نیسیند تنها ۱۰ آنان که در سال ۲۰۰۵ اسمای شان به سازمان ملل فرستاده شده بود دوباره فرستاده میشود ه روی ان بحث خواهد شد."

آقای عمر همچنان در مورد ایجاد محافظین مسلح محلی گفت که در مورد ایجاد پولیس محافظت عامه میان رئیس جمهور و جنرال دیوید پترس، قوماندان قوای ائتلاف مذاکرات جریان دارد.

XS
SM
MD
LG