لینک های دسترسی

آغاز کار ساختمان اکادمی ملی گمرکات افغانستان


آغاز کار ساختمان اکادمی ملی گمرکات افغانستان

ساختمان اکادمی ملی گمرکات، یک پروژه ای مشترک اتحادیه اروپا و امریکا است که مبلغ هفت میلیون دالر امریکایی و ۹ میلیون یورو هزینه برمیدارد.

بسم الله خان کاموی، رییس عمومی گمرکات افغانستان می گوید که 9 میلیون یورو را اتحادیه اروپا و مبلغ 7 ملیون دالر را وزارت دفاع ایالات متحده جهت اعمار این مرکز تعلیمی مساعدت مینمایند.

داکتر عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان طی سخنرانی درمحفل آغاز کار و گذاشتن سنگ تهداب عمارت اکادمی ملی گمرکات گفت که هیچ کشوری نمی تواند به اتکای به کمکهای خارجی دارای نظام پایدار باشد. باید درجهت اتکا به عواید داخلی گام بردارد و این کمکهای جامعه جهانی که با افغانستان صورت میگیرد حالت استثنایی دارد و برای همیشه دوام نمی کند.

وزیر مالیه افغانستان، با اشاره به کنفرانس دوم بن و تعهدات افغانستان اشاره نموده گفت "در کنفرانس بن ما به خاطر اینکه نظام و حکومت ما برای مردم قابل قبول باشد تعهد نمودیم که با فساد مبارزه میکنیم و در جهت پایین آوردن میزان فساد به سطح قابل ملاحظه تلاش میکنیم."

آقای زاخیلوال داشتن این گونه تاسیسات وتسهیلات را که کدرهای آینده کشور در آن تربیت میشوند، برای رشد وانکشاف مملکت بخصوص کاهش فساد مهم دانست.

آقای راین کراکر سفیر ایالات متحده امریکا هم در سخنرانی مختصری داشتن اینگونه مراکز آموزشی مسلکی را برای توسعه و انکشاف افغانستان مهم ارزیابی نموده گفت "اعمار این تسهیلات خاص بیانگر تعهد مشترک وسمبولیک ما در جهت ساختن آینده یک افغانستان مرفه ومصوون می باشد و این یک نمونه بارز است که چگونه کمکهای هماهنگ میتواند در انکشاف مملکت نقش ایفا کند."

آقای ویگوداس اوزاکس سفیر و نماینده خاص اتحادیه اروپا هم در سخنرانی کوتاهش گفت که 23 کشور اروپایی در کنفرانس بن تعهد داده اند که میزان کمکهای خود را درسطح موجوده که یک میلیارد یورو درهر سال میباشد تا سالهای دیگر هم ادامه بدهند.

سفیر و نماینده اتحادیه اروپایی در مورد مساعدتهای اتحادیه در بخش ساختمان این اکادیمی معلومات داده افزود "اتحادیه اروپا 9 میلیون یورو را در اعمار اکادمی ملی گمرکات سرمایه گذاری میکند تا مهارتهای مسلکی را دراین بخش خاص گمرکات افغانستان رشد بدهد تا مامورین گمرکات دارای مهارتهای مسلکی در سطح بین المللی باشند و مدیریت سرحدات را به وجه احسن انجام دهند."

اکادمی ملی گمرکات افغانستان که در ماه مارچ سال ۲۰۱۱ میلادی به عنوان یک مرکز آموزشی مسلکی برای کارمندان گمرکات به منظور تامین و تطبیق معیارات ملی در سرتاسر کشور تاسیس گردیده است.

این اکادمی تاحال دارای تسهیلات لازم دایمی نبود اما با استفاده از تسهیلاتی که اکادمی پولیس ملی در دسترس شان قرارداده بود در دوره اول ۴۸ تن را فارغ داده است و در سال روان هم بالاتر از ۴۰۰ تن از برنامه های هشت هفته یی این اکادمی استفاده نموده در ماه آگست ۲۰۱۱ فارغ شده اند.

XS
SM
MD
LG