لینک های دسترسی

رهایی دپلومات افغان در پاکستان


رهایی دپلومات افغان در پاکستان

یک دپلومات ارشد افغان در پاکستان بعد از مدت ها زندانی بودن رها گردید.

طبق اعلامیه وزارت خارجه افغانستان عبدالخالق فراهی، جنرال قونسل افغانستان در پشاور با کوشش حکومت افغانستان روز گذشته رها گردید.

درهمین حال احمد سعیدی، کارشناس امور پاکستان در واکنش به رهایی آقای فراهی گفته است این اقدام یک دستاورد مثبت برای حکومت افغانستان است اما او گفت حکومت پاکستان به قدر لازم در رهایی این دیپلمات افغان همکاری نکرده است.

فراهی سفیر پیشنهادی افغانستان در پاکستان بود که به تاریخ بیست و دوم ماه سپتمبر سال 2008 در پشاور توسط افراد ناشناس مسلح اختطاف گردیده بود. وزارت خارجه افغانستان از مساعی حکومت پاکستان در امر رهایی فراهی ابراز امتنان نمود.

XS
SM
MD
LG