لینک های دسترسی

سیر صعودی بیجاشدگان داخلی افغانستان؛ محرومیت غذا و معارف


سیر صعودی بیجاشدگان داخلی افغانستان؛ محرومیت غذا و معارف

یک گروه بین المللی حقوق بشر می گوید جنگها در افغانستان باعث بیجا شدن نیم ملیون نفر گردیده که از دسترسی به مسکن ، غذا و مکتب محروم می باشد.

گروه عفو بین المللی مستقر در لندن در گزارشی که به روزپنجشنبه منتشر گردید، گفته است که شرایط نامبرده یک" حالت ناگوار بشری و یک بحران حقوق بشر" می باشد.

در گزارش آمده است که بیجا شدگان در کمپ هایی زندگی می کنند که از دسترسی به غذای کافی، سیستم تخلیۀ فاضل آب و خدمات صحی محروم بوده و کم از کم 28 کودک در این شرایط دشوار در این کمپ ها در نواحی کابل به هلاکت رسیده است.

گزارش همچنان میرساند که حکومت افغانستان گروه های امداد رسانی را از رسانیدن کمک های مناسب بازداشته و از مقامات خواسته است تا موانع را بردارند.

سازمان عفو بین المللی نیروهای افغان و بین المللی را هشدار داده است که عواقب ناگوار مدنی این در گیری ها را مد نظر گیرند.

XS
SM
MD
LG