لینک های دسترسی

گزارش ناظران اتحادیۀ اروپا در مورد انتخابات افغانستان


یافته های اخیری که در گزارش ناظران اتحادیۀ اروپا راجع به انتخابات اخیر افغانستان بازتاب یافته، چه اندازه مهم پنداشته شده و از نظر ناظران افغان، تا چه حد به حقیقت نزدیک است. محترم جانداد سپین غر، رئیس موسسۀ دیدبان انتخابات افغانستان در ستدیوی کابل مهمان برنامۀ ما است. نظر شان را میشنویم:

XS
SM
MD
LG