لینک های دسترسی

تقاضای شفافیت در شمارش آرای انتخابات پارلمانی افغانستان


تقاضای شفافیت در شمارش آرای انتخابات پارلمانی افغانستان

در حالیکه آرای انتخابات پارلمانی افغانستان دوباره شمار میگردد، گروه نظارت از انتخابات افغانستان، تقاضای شفافیت بیشتر را در اینمورد نموده است.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بروز پنجشنبه گفت حداقل در ۲۳ ولایت، ناظرین از مشکلات جدی در شمارش دوباره آرا گزارش داده اند، که شامل مفقود بودن فورمه های شکایات، تفاوت ها در حساب دهی مجموعی آرا، تعداد آرا در قوطی های شمارش دوباره، و ممانعت از موجودیت نمایندگان کاندید ها برای نظارت از شمارش دوباره میباشد.

فیفا می گوید عدم شفافیتی که توسط مامورین کمسیون انتخابات نمایش داده میشود، هشدار دهنده بوده و با قوانین انتخابات مغایرت دارد.

این گروه همچنان به تفاوت ها در مجموع تعداد اشتراک کننده هم اشاره میکند. کمسیون بین المللی انتخابات تخمین نموده است که در حدود ۴ ملیون نفر در انتخابات هشتم سپتمبر رای دادند ولی زمانیکه نتایج مقدماتی اعلام شد این تعداد به پنج ملیون ارتقا نمود.

در حدود ۲۵۰۰ کاندید در انتخابات پارلمانی ماه سپتمبر افغانستان حصه گرفتند. تاریخ ۳۱ اکتوبر برای اعلام نتایج نهایی انتخابات تعین شده است.

XS
SM
MD
LG