لینک های دسترسی

اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی چرگه


اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی چرگه

مأمورین انتخاباتی افغانستان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را اعلام نموده اند. این انتخابات نیز با ادعا های تقلب و بی نظمی ها همراه بود.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز چهارشنبه اعلام نمود که برندۀ 11 کرسی ولایت غزنی اقلیت هزاره میباشد، و از اکثریت پشتون ها هیچ کسی برنده نشده است.

اکثریت مراکز رأی دهی ولایت غزنی بخاطر نا امنی ها در روز انتخابات مسدود مانده بود.

گزارشات تقلب گسترده منجر به تأخیر در اعلام نتایج نهایی گردید.

مأمورین انتخاباتی 24 کاندید برنده را در سراسر کشور مردود برشمردند، و حدود یک بر چهارم 5.6 میلیون رأی را نیز باطل اعلام کردند.

XS
SM
MD
LG