لینک های دسترسی

Breaking News

تعدادی از کاندیدان باید 'جریمۀ نقدی' بپردازند


تعدادی از کاندیدان باید 'جریمۀ نقدی' بپردازند
تعدادی از کاندیدان باید 'جریمۀ نقدی' بپردازند

کمیسیون انتخاباتی افغانستان تعدادی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را جریمۀ نقدی نموده است.

کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در افغانستان، حدود ۹۰۰ تن از کاندیدان انتخاباتی ولسی جرگه را که در درجۀ دوم بررسی های این کمیسیون قرار داشتند، به پرداخت جریمۀ نقدی مکلف ساخته است.

ضیأ رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی جزیات بیشتر را درین مورد ارائه کرد.

کاندیدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به کمیسیون سمع شکایات معرفی شده بودند. آنها به مواردی چون ارائه نکردن گزارش مصارف مبارزات، مصرف پول بیشتر از دارایی ثبت شده، و همچنان اخذ پول از افرادی متهم شده اند که اجازۀ دریافت پول از آنها را نداشتند.

نامزدانی که گزارش مالی خود را به کمیسیون نسپرده بودند، مکلف به پرداخت ۵۰ هزار افغانی جریمه گردیدند.

از سوی دیگر، یک بیانیۀ دفتر ریاست جمهوری افغانستان میرساند که تعدادی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه، که در انتخابات راه نیافته اند، با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ملاقات نمودند. داود سلطان زوی، مولوی کبیر و محمد کبیر رنجبر به نمایندگی از دیگران درین نشست صحبت نموده، انتخابات ولسی جرگه را توام با تقلب، مشکلات و نقایص جدی عنوان کرده اند.

XS
SM
MD
LG