لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان وعدم مصؤونیت غذایی


طبق تازه ترین گزارش بانک جهانی و وزارت اقتصاد، افغانستان با عدم امنیت مواد خوراکه و مشکلات شدید تغذیه مواجه میباشد. این گزارش بر اساس خطرات ملی سال 1387 تهیه شده است. سطح سوی تغذی در اطفال زیر سن 5 سال به 54 تا 72 فیصد میرسد که با کمبود ویتامین مواجه اند. بر اساس این گزارش 29 فیصد نفوس افغانستان به غذا های مقوی دسترسی نداشته و 20 فیصد دیگر گزینۀ استفاده از مواد غذایی را ندارند.

XS
SM
MD
LG