لینک های دسترسی

Breaking News

برنامۀ 'حساب دهی حکومت به ملت' راه اندازی شد


محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز (چهارشنبه) طی یک بیانیۀ، برنامۀ 'حساب دهی حکومت به ملت' را راه اندازی کرد.

براساس این برنامه، مقام‌ های حکومت افغانستان به شمول وزیران و والیان مکلف اند که از دستاوردهای گذشته و برنامه‌های آیندۀ خود به مردم معلومات دهند.

رئیس جمهور غنی حین اعلام آغاز برنامۀ حساب دهی گفت، در چهار سال حکومتش، با وجود مشکلات، دستاوردهای نیز داشته است، دستاوردهایی که به گفتۀ آقای غنی در مقایسه با حکومت‌های پیشین بی‌ سابقه است.

آقای غنی، مبارزه با فساد، اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، تکمیل ۴۰۰ قانون و مقرره، محوریت افغانستان در تعاملات داخلی و خارجی و دستیابی به موقعیت افغانستان در ترانزیت و تجارت،بخشی از دستاوردهای حکومت خود یاد کرد.

رئیس جمهور افغانستان افزود که بازشدن مسیرهای هوایی و زمینی به روی تاجران افغان، افزایش عواید، مصرف مؤثر بودجه، حضور زنان در ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی از دیگر دستاوردهای دیگری حکومتش میباشد.

اشرف غنی با اشاره به ۶۹ سفر ولایتی، ملاقات با مردم و بررسی وضعیت نیروهای امنیتی در ٣٠ سفر به قول اردوها، افزود که "افغانستان هرگز به عقب نخواهد گشت".

٧۴ سفر به خارج از افغانستان، موردی دیگر در سخنان آقای غنی بود که به گفتۀ او برای حمایت قاطع جهان از کشورش انجام یافته است.

دیدبان شفافیت افغانستان، آغاز برنامۀ "حساب دهی حکومت به ملت" را گامی برای نهادینه ‌شدن شفافیت و مبارزه با فساد میخواند، اما به باور این نهاد، ایجاد قوانین نمیتواند زمینۀ دسترسی به اطلاعات و حساب دهی به مردم را فراهم کند.

سید اکرام افضلی، رئیس این دیدبان به صدای امریکا گفت، "نیاز است که حکومت زمینۀ تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات را مساعد کند".

آقای افضلی برای تأمین شفافیت، بر ایجاد ساختارهای تأکید کرد تا شکایت‌های مردم شنیده شود.

پیگیری افرادی که از وظایف شان سوء استفاده کرده یا غفلت وظیفوی کرده اند، از دیگر موردی است که به نظر دیدبان شفافیت، پاسخدهی حکومت را در قبال خواهد داشت.

در عین حال، برخی از آگاهان دیگر به این باورند که این برنامه را نمیتوان با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بی ‌ربط دانست.

XS
SM
MD
LG