لینک های دسترسی

Breaking News

دولت افغانستان در تلاش پرداخت معاشات مامورین از طریق موبایل


پرداخت معاشات از طریق تیلفون های موبایل در برخی کشور های دیگر نیز عملی شده است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز یکشنبه عملی شدن طرح پرداخت معاشات کارمندان حکومتی را با استفاده از موبایل تائید کرد.

آقای غنی این تصمیم را پس از بحث در شورای عالی اقتصادی اتخاذ کرد و به ادارات حکومت هدایت داد تا " درخصوص سیستم پرداخت معاشات از طریق موبایل برای کارمندان دولتی باید آگاهی‌دهی شود تا آنان به‌این سیستم آشنایی حاصل کنند."

در جلسه شورای عالی اقتصادی همچنین فیصله شد تا وزارت‌های مالیه، کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و بانک مرکزی افغانستانت، از پروسۀ یادشده نظارت کنند.

قبل بر این، وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین کار آزمایشی پرداخت معاشات را از طریق موبایل، از قبل آغاز کرده است.

در اعلامیۀ ارگ آمده است که هدف این اقدام، ایجاد سهولت در پرداخت معاشات کارمندان حکومت است.

مصطفی مستور، مشاور رئیس جمهور افغانستان، گفته است که سیستم پرداخت معاشات از طریق موبایل در کشور های مختلف مورد استفاده قرار گرفته، زیرا این سیستم از یک سو موجب ایجاد شفافیت می شود و از سوی دیگر، مانع"دزدی و تقلب" می شود.

اما در پهلوی ایجاد سهولت در قسمت پرداخت معاشات کارمندان نظامی و غیر نظامی حکومت، دلیل عمدۀ این اقدام ممکن مسایل امنیتی باشد، زیرا کارمندان حکومت چندین بار حین صف بستن در بانک ها جهت اخذ معاشات شان مورد حمله قرار گرفتند.

در آخرین حملۀ که به تاریخ ۲۲ جون ۲۰۱۷ در مقابلشعبۀ نوی کابل بانک در شهر لشکرگاه ولایت هلمند صورت گرفت، حد اقل ۳۴ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر دیگر، زخمی گردید.

XS
SM
MD
LG