لینک های دسترسی

Breaking News

کتاب معلوماتی کادرهای کشته شده افغان چاپ شد


شورای امنیت ملی افغانستان کتابی را چاپ و نشر کرده است که در آن نام‌ها و معلومات مختصر در مورد آنعده از کادرهای افغان ذکر شده که در جریان بیش از ده سال گذشته در حملات و انفجارات طالبان و سایر گروه‌های مسلح زندگی شان را از دست داده اند.

در این کتاب (هزاران جنایت: قتل عام کادرها و بزرگان قومی افغان به دست طالبان) که روز دوشنبه ۲۳ سپتمبر (اول میزان) در دو جلد نشر شد، نام‌ها، تصاویر و معلومات مختصر در مورد صدها داکتر، ماستر، انجنیر، کارمندان صحی، معلم، استاد پوهنتون، خبرنگار، مامور، عالم دین، فعال و بزرگ قومی ذکر شده است.

در کنار سایر نام ها، نام‌های مدافعین حقوق زنان و فعالین مدنی نیز در این کتاب ذکر شده است.

در این کتاب معلومات در مورد آن‌عده کادرهای افغان که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ کشته شده اند، درج شده است.

XS
SM
MD
LG