لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت برای افراد دارای معلولیت آسایشگاه می‌سازد


وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعداافراد دارای معلولیت در افغانستان را نزدیک به یک میلیون تخمین میکند

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رئیس جمهور عصر روز شنبه با شماری از نماینده‌گان افراد دارای معلولیت دیدار کرده است.

در این دیدار افراد دارای معلولیت خواست‌ها، نیازمندی‌ها و مشکلات شان را با رئیس جمهور شریک ساخته اند.

بر بنیاد خبرنامه، آقای غنی گفته است که حکومت برای رسیده‌گی به خواست‌های افراد دارای معلولیت متعهد است و نظر به امکانات موجود در این راستا رسیده‌گی خواهد شد.

رئیس جمهور کشور افزوده است: "به خاطر ایجاد تسهیلات به افراد دارای معلولیت، رئیس شفاخانه ۴۰۰ بستر امنیت و مشاور صحی ریاست جمهوری روی طرح ایجاد یک آسایشگاه کار می‌کنند، در نظر است تا صندوق کمک‌های وجهی برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت ایجاد گردد و در این راستا کمک‌های خارجی نیز جذب خواهد شد."

هم‌چنان آقای غنی گفته است که حکومت برای ایجاد یک اداره مستقل برای شهدا و افراد دارای معلولیت بررسی‌های همه جانبه را انجام می‌دهد و نظر به مؤثریت آن این اداره ایجاد خواهد شد.

به باور رئیس جمهور، گماشتن افراد دارای معلولیت در پست‌های دولتی باید با در نظرداشت اصل شایسته سالاری صورت گیرد و چگونگی سهم این افراد در مشرانو جرگه نیز بررسی خواهد شد.

وی افزوده است: "ما تلاش می‌کنیم که فساد اداری موجود در سهمیه‌بندی‌های مختلف به افراد دارای معلولیت از بین برود و زمینه‌های بهتر تحصیلی و کاریابی به این قشر مهیا گردد."

در این حال عبدالقادر زازی کارشناس امور معلولین به صدای امریکا گفت که حکومت به تعهداتی که قبلاً به افراد دارای معلولیت داده بود، پابندی نشان نداده است.

به گفتۀ وی افراد دارای معلولیت هنوز 50 فیصد معاش سال گذشته را دریافت نکرده اند، چی برسد به این که از خدمات آسایشگاه بهره‌مند شوند.

آقای زازی گفت که هم اکنون نیز یک آسایشگاه در خیرخانۀ کابل ساخته شده است؛ ولی برای رسیده‌گی به وضعیت صحی افراد دارای معلولیت کافی نیست.

وی افزود: "من به سخنان رئیس جمهور باور ندارم، چون وی حرف می‌زند ولی هنوز عملی که در زنده‌گی افراد دارای معلولیت تغییر ایجاد کند، مشاهده نکرده ایم."

بیشتر افراد دارای معلولیت در افغانستان در نتیجۀ جنگ، بیماری‌ها و انفجار ماین‌های کنار جاده، معلول شده اند.

هرچند شمار افراد دارای معلولیت به گونۀ دقیق در افغانستان معلوم نیست ولی ۸۰۰ هزار نفر به صورت رسمی در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ثبت شده اند.

اما قرار است که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین سرویی سراسری را انجام دهد که بر اساس آن آمار دقیق افراد دارای معلولیت در سطح کشور مشخص می‌گردد.

XS
SM
MD
LG