لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان دیگر بدترین جای برای طفل و مادر نیست


موسسۀ حمایت از اطفال گزارش می دهد که با شمولیت شمار بیشتر دختران در مکاتب و عرضۀ خدمات بهتر طبی برای زنان افغان، شمار مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان کاهش یافته است.

این موسسه در گزارشی که روز سه شنبه نشر کرد گفته است که افغانستان زمانی در پایین ترین جایگاه رده بندی صحت طفل و مادر قرار داشت، اکنون از این نقطه نظر در جایگاه بهتری قرار دارد.

در گزارش آمده است که با این همه دستآورد های موجود طبعیت شکنند داشته و باید کار های بیشتری در این راستا انجام شود.

یک دهه پیش، در افغانستان در هر نیم ساعت یک مادر در هنگام زایمان جان خود را از دست می داد، اما مقامات امور صحی می گویند که امروز شمار مرگ و میر مادران در آن کشور چهار برابر کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG