لینک های دسترسی

غفاری: من برای خدمات خود از مردم پول تقاضا نمی کنم


در سرزمینی که مرگ زنان بر اثر وضع حمل ان کشور را در صدر کشور های دارای بلندترین رقم مرگ و میر مادر و نوزاد قرار داده است، سائره غفاری، قابله در شبیرغان، توانسته تا با مهارت های خود، ده ها زن منطقه را در وضع حمل کمک کند و به زنان بی بضاعت نیز بدون دریافت مزد مساعدت می نماید.

XS
SM
MD
LG