لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در آینۀ مطبوعات جهان


افغانستان در آینۀ مطبوعات جهان

روزنامه ساینس مانیتورسوال میکند که عساکر امریکایی بعد از گذشتاندن ده سال در افغانستان هنوز هم با فرهنگ محلی آن کشور آشنا نشده و افغان ها هم از اشغال غربی ها به تنگ آمده اند.

مقاله که در ارتباط به خشونت های ناشی از بی حرمتی به متون مذهبی در افغانستان نوشته است میگوید هنوز معلوم نیست که چگونه چند روز قبل، گروهی ازعساکر امریکایی در پایگاه هوایی بگرام، قرآن و دیگر کتب اسلامی را سوختانند؟

آیا بی اعتنایی بود؟ آیا بی توجهی بود؟ آیا عساکر میخواستند به این وسیله احساسات خود را در مقابل این مذهب بروز دهند؟ این ها همه سوالاتی است که مطرح میشود ولی به گفته نویسنده چگونگی آن اهمیتی ندارد.

روزنامه ساینس مانیتور میگوید با موجودیت هزاران عسکر جوان و افسران بی تجربه همچو اشتباهاتی در جنگ رخ میدهد ولی همچو اعمال، هدف ایالات متحده و ناتو را در افغانستان مخاطره قرار که تسخیر قلب مردم است. چنانیکه در چند روز اخیر شاهد مظاهرات وسیع بودیم که منجر به کشته شدن مردم و عساکر امریکایی شد. عساکر امریکایی توسط فردی که یونیفورم اردوی ملی افغانستان را بر تن داشت کشته شدند.

روزنامه میگوید حقیقت آن است که نه تنها طالبان و دیگر گروه های شورشی بلکه اکثریت افغان ها هم از موجودیت عساکر خارجی در کشور شان خسته شده اند. حملات شب هنگام، و تلاشی خانه های مردم منجر به انزجار آنها شده است و مردم، عساکر خارجی را نشانه ای از بی حرمتی به خود میشمارند.

این انزجار فقط به یک جرقه کوچک نیاز دارد تا شعله ور گردد و بی حرمتی به متون مذهبی، یکی از مثال های زندۀ عکس العمل شدید مردم افغانستان را نشان میدهد. باوجودیکه مقامات ناتو و امریکا به شمول براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در این مورد معذرت خواسته و سوختاندن کُتُب را یک عمل غیرعمدی خوانده اند.

روزنامه ساینس مانیتور در ختم مقاله میگوید تمام این علایم نشان میدهد که علایق بین افغانها و عساکر ناتو، بعد از ده سال جنگ، فقط شکننده تر گردیده است.

XS
SM
MD
LG