لینک های دسترسی

آموزش قابله های افغان در پوهنتون مصر


آموزش قابله های افغان در پوهنتون مصر

سی تن از قابله های افغان برای آموزش های اساسی به کشور مصر فرستاده میشوند تا اساسات قابله گی را بیاموزند.

این خانم ها در حالی به مصر فرستاده میشوند که مسئولین وزارت صحت عامۀ افغانستان دلیل اصلی مرگ و میر مادران را نبود قابله های مسلکی عنوان مینمایند.

این برنامه به ابتکار خانم میلانی ورویر، نماینده ارشد ایالات متحده در امور زنان و به همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا صورت میگیرد .

داکتر ثریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت "ما هنوز هم تعداد کافی قابله ها را در افغانستان نداریم یکی از راهکار های اساسی پرسونل قوی و داشتن قابل ها در کوتاه مدت است و در کنار آن باید افراد مسلکی تربیه شوند تا به ولایت فرستاده شوند."

قرار این 30 تن از قابله ها که از ولایات دوردست افغانستان انتخاب شده اند، برای مدتی در پوهنتون سوزان مبارک سکندریه مصر آموزش دیده و بعدا به حیث استاد در افغانستان قابله های دیگر را آموزش بدهند.

به گفته خانم میلانی بیش از ۳۴ میلیون دالر برای تربیه قابله های مسلکی اختصاص یافته است تا در کاهش مرگ ومیر مادران نقش اساسی داشته باشد.

به اساس گذارش های صحت عمه افغانستان در سی دقیقه یک مادر جان خود را ازدست میدهد و از هر ۹ زن یکی در معرض خطر قرار دارد که دلیل اصلی نبود قابله های مسلکی میباشد.

XS
SM
MD
LG