لینک های دسترسی

Breaking News

تعذیرات ایالات متحده بر صرافی «نوی انصاری»


تعذیرات ایالات متحده بر صرافی «نوی انصاری»

وزارت خزاین ایالات متحده امریکا بر صرافی «نوی انصاری» و 15 کارمند و نهادهای وابسته به آن تعذیرات وضع کرده است. صرافی نوی انصاری از عمده ترین راه تبدیل پول غیرقانونی سازمان های قاچاقبر افغانستان به پول قانونی می باشد.

وزارت خزاین امریکا بر «نوی انصاری» به اساس قانون شناسایی قاچاقبران بزرگ خارجی موسوم به «The Kingpin Act» تعزیرات وضع نموده است.

بر طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت خزاین ایالات متحده صرافی «نوی انصاری» در راس یک شبکه غیررسمی از اشخاص، صرافی ها و دیگر تجارت هایی قرار داشت که در افغانستان و امارات متحده عربی فعالیت میکنند.

بر طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت خزاین امریکا صرافی «نوی انصاری» بین سالیان 2007 الی 2010 میلادی ملیاردها دالر امریکایی را از افغانستان به خارج و دوباره به افغانستان انتقال داده است تا بدین ترتیب دریافت پول غیرقانونی دریافت شده از طریق قاچاق مواد مخدر را مخفی نگهدارد.

بیانیه مطبوعاتی از قول ستوارت لیوری، معاون وزیر خزاین امریکا در امور تروریزم و استخبارات مالی گفت تعذیرات امروز یک گام مهم دیگر در راستای تلاش های مان برای هدف قرار دادن فعالیت های تبدیل کننده گان پول غیر قانونی به پول قانونی و قاچاقبران مواد مخدر میباشد.

لیوری علاوه کرده است که ما به تلاش های مان در شناخت و افشای طرق تمویل و حمایت از چنین فعالیت های غیر قانونی ادامه خواهیم داد و برای مصؤون ساختن و جلوگیری از سؤاستفاده از سکتورهای مالی ایالات متحده امریکا و افغانستان در برابر چنین اعمال اقدام خواهیم کرد.

وزارت خزاین امریکا اعلام نموده است که در نتیجه تعذیرات امروز تمام اشخاص در ایالات متحده امریکا از داد و ستد تجاری و مالی با این اشخاص و نهادها منع شده و تمامی دارایی این اشخاص و نهادها در قلمرو ایالات متحده امریکا ضبط گردید.

مایکل ام لونهارت ، رئیس اداره تطبیق قوانین مواد مخدر گفت شبکه «نوی انصاری» یک نمونه دیگر است که قاچاقبران، پول ِ بدست آوردۀ نامشروع خود به شمول پولی که از طریق فروش مواد مخدر بدست می اورند با سؤ استفاده از سیستم مالی قانونی بحیث بخشی از سازمان جنایتکارشان به پول قانونی تبدیل میکنند.

بیانیه مطبوعاتی وزارت خزاین امریکا نام شماری از افرادی را که امروز شناسایی شدند افرادی دانستند که نقشی عمده در صرافی نوی انصاری داشتند.

بیانیه این افراد را حاجی عبدالله بارکزی انصاری بنیان گذار صرافی نوی انصاری، حاجی محمد خان مدیر صرافی نوی انصاری، حاجی محمد جان مدیر فعالیت های روزمره شبکه انصاری، حاجی نورالله شریک و رئیس صرافی نوی انصاری، حاجی محمد نور مدیر دفاتر فرعی صرافی نوی انصاری در دبی و حاجی محمد رفیع عظیمی نام برده است.

این فعالیت بخشی از تلاش های وزارت خزاین ایالات متحده امریکا برای هدف قرار دادن شبکه های مالی و حمایوی قاچاقبران مواد مخدر در سراسر جهان با استفاده از قانون شناسایی قاچاقبران بزرگ میباشد.

XS
SM
MD
LG