لینک های دسترسی

رئیس ولسی جرگۀ افغانستان انتخاب شد


رئیس ولسی جرگۀ افغانستان انتخاب شد

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بلاخره مؤفق شدند رئیس ولسی جرگه را انتخاب نمایند.

عبدالروف ابراهیمی، وکیل ولایت قندوز روز یکشنبه با بدست آوردن اکثریت آرأ برندۀ کرسی رییس ولسی جرگه اعلام گردید. از جمع 173 وکیل، فقط چهار تن آنها به آقای ابراهیمی رأی مخالف دادند.

آقای ابراهیمی در ولسی جرگه قبلی نیز از مردم ولایت قندوز نمایندگی میکرد. رییس جدید ولسی جرگه ازبک نژاد بوده و عضویت حزب اسلامی را نیز دارا میباشد.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان انتخاب آقای ابراهیمی را بحیث رئیس مجلس نمایندگان افغانستان مورد استقبال کرده است.

طی بیانیۀ مطبوعاتی، رئیس جمهور افغانستان ضمن تبریکی به آقای ابراهیمی، انتخاب وی را به اساس شایستگی عنوان کرده است.

XS
SM
MD
LG