لینک های دسترسی

Breaking News

کمیتۀ المپیک از جامعۀ جهانی درخواست کمک نمود


کمیتۀ المپیک از جامعۀ جهانی درخواست کمک نمود

مسوولین کمیته ملی المپیک افغانستان می گویند، ورزش یگانه راهی است که می تواند در تحکیم وحدت ملی کمک کند و از اعتیاد جوانان به مواد مخدر جلوگیری نماید.

مسوولین کمیتۀ ملی المپیک افغانستان از جامعۀجهانی تقاضا کردند تا بخاطر رشد ورزش در افغانستان همکاری کنند.

ظاهر اغبر رییس کمیته ملی المپیک افغانستان به روز جمعه در محفلی که به مناسبت اهدای جوایز به شماری از ورزشکاران فدراسیون "نیو فول کانتکت" برگزار شده بود، چنین گفت:

« امروز دنیا برای دو مطلب در کشور ما حضور دارد، اول برای مبارزه با تروریزم و دوم مبارزه علیه مواد مخدر. امروز در کشور ما ملیارد ها دالر به مصرف رسیده، اما هنوز هم ورزشکاران ما در زیر زمینی ها ورزش می کنند».

در مسابقات ورزشی "نیو فول کانتکت" که در کابل برگزار شد، 30 ورزشکار به تیم منتخب کابل راه یافتند.

این ورزشکاران از طرف مقامات سفارت امریکا در کابل نیز مدال های تشویقی دریافت کردند.

مت لوسن هاپ مسوول روابط عامهء سفارت امریکا در کابل که در این محفل شرکت داشت گفت، کشورش بر علاوه سایر کمک ها علاقمند کمک برای انکشاف ورزش در افغانستان نیز است.

او علاوه نمود:

« ما بسیار افتخار داریم که در همه بخش ها همکار دولت افغانستان هستیم. ما در بخش تعلیم و تربیه، علوم، انکشاف و هم چنان ورزش با افغانستان همکاری می کنم».

در سال های اخیر ورزشکاران افغان در مسابقات ملی و بین المللی دست آورد های قابل ملاحظه داشته اند، اما این وزرشکاران به خصوص ورزشکاران ولایات از عدم دسترسی به میدان های ورزشی و سایر امکانات شکایت دارند و از دولت می خواهند تا در این زمنیه توجه جدی کند.

XS
SM
MD
LG