لینک های دسترسی

دعوت رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان به افغانستان


دعوت رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان به افغانستان

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، از رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان دعوت بعمل آورده تا به کابل آمده و به تفصیل روی مبارزه با تهدیداتی بحث کنند که منطقه را با مشکلات مواجه ساخته است.

حامد کرزی گفت که افغانستان به دست آورد های خود مانند قانون اساسی، آزادی های سیاسی و مدنی اهمیت زیاد قایل است و از آن چشم پوشیده نمی تواند.

حامد کرزی دهشت افگنی را دشمن مشترک دو کشور خواند و گفت که افراطگرایی در دو طرف خط دیورند تهدید مشترک برای افغانستان و پاکستان است، بناً هر دو کشور باید با داشتن روابط عمیق و همکاری های متداوم با این مشکل مبارزه کنند.

XS
SM
MD
LG