لینک های دسترسی

ادامۀ نامعلومی در مورد آغاز کار شورای ملی جدید


ادامۀ نامعلومی در مورد آغاز کار شورای ملی جدید

افتتاح شورای جدید افغانستان تا هنوز دچار نامعلومی ها میباشد، بخاطریکه وکلای معترض و برنده بین هم توافق نکرده اند.

شهر کابل در حالی شاهد مسدودی جاده ها و احتجاجات است که کاندیدان برندۀ انتخابات خواهان لغو کار محکمۀ اختصاصی رسیدگی به موارد تقلب در انتخابات ولسی جرگه میباشند.

محمد محقق، یکی از کاندیدان برنده طرز برخورد حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان را درین ارتباط شدیداً مورد انتقاد قرار میدهد.

ولی آنعده کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که با نتایج نهایی مخالفت دارند، طرفدار موجودیت محکمۀ اختصاصی و تعلیق آغاز کار شورای ملی جدید اند.

نجیب الله مجاهد، یک تن ازکاندیدان معترض، مشروعیت انتخابات ولسی جرگه را مورد سوال قرار میدهد.

کاندیدان برنده پیام سه فقره یی را برای رئیس جمهور کرزی فرستاده، خواهان افتتاح شورای ملی بروز چهارشنبه شده اند. درین مورد دفتر ریاست جمهوری به رسانه ها چیزی نگفته است.

XS
SM
MD
LG