لینک های دسترسی

افتتاح پارلمان افغانستان مشروط بر قبولی حکم محکمه


افتتاح پارلمان افغانستان مشروط بر قبولی حکم محکمه

وکلای منتخب افغانستان تعهد نموده اند که پارلمان را به روز یکشنبه با توافق و یا بدون توافق رییس جمهور کرزی افتتاح نمایند. آقای کرزی می خواهد که این پروسه به تعویق انداخته شود.

در آخرین تحولات ، یک هیأت 35 عضوی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه که با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ملاقات داشتند، با پیشنهاد رییس جمهور مبنی بر افتتاح پارلمان جدید به روز چهارشنبه ششم ماه دلو ، مشروط بر قبولی حکم فیصلۀ محکمۀ اختصاصی توسط اعضای ولسی جرگه ؛ به نزد کاندیدان معترض بازگشتند .

یکتن از وکلأ برنده گفته است که آنها نظریات خویشرا در سه نکته خلاصه نموده و دوباره نزد رییس جمهور رفته اند.

در این سه موضوع آمده است:

1. آنها در آغاز کار پارلمان به تاریخ 6 دلو موافقت دارند.

2. آنها در بخش محکمۀ اختصاصی در همان موقف قبلی خویش استوار اند که این محکمه غیر قانونی بوده و فیصلۀ آنرا نمی پذیرند.

3. در مورد اینکه وکلأ انتخاب شده مرتکب جرایم شده اند، آمده است که وکلأ حاضر اند مطابق قانون اساسی افغانستان، در صورت ارتکاب جرم، در محاکم عدلی و قضایی افغانستان حاضر گردند، اما محکمۀ اختصاصی برای آنها رسمیت ندارند و صلاحیت محکوم نمودن آنها را ندارد.

تا هنوز هم این مذاکرات ادامه دارد.

بعضی از ناظرین بیم دارند که این وقفه یا بن بست ممکن منجر به کشیدگی اوضاع سیاسی و یا خشونت گردد.

قبلاً آقای کرزی تصمیم گرفت که افتتاح پارلملان را برای یک ماه به تعویق اندازد. وی گفته بود که محکمۀ رسیدگی به شکایات انتخابات افغانستان، تقاضای وقت بیشتری را جهت بررسی ادعا های تقلب در انتخابات هژدهم سپتمبر نموده است.

از جانب دیگر ملل متحد و کشور های غربی از رئیس جمهور افغانستان خواسته اند تا کار پارلمان را هرچه زودتر دوباره بکار آغاز نماید.

همچنان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر به تعویق انداختن آغاز پارلمان ابراز داشت.

اکثریت اعضای جدید پارلمان به روز پنجشنبه موافقه نمودند تا پارلمان را بتاریخ بیست و سوم جنوری با رضایت و عدم رضایت رئیس جمهور کرزی افتتاح نماید.

XS
SM
MD
LG