لینک های دسترسی

Breaking News

پایان بن بست سیاسی در افغانستان


پایان بن بست سیاسی در افغانستان

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با افتتاح مجلس نمایندگان، به بن بست سیاسی در آنکشور نقطۀ پایان گذاشت.

رئیس جمهور حامد کرزی از اعضای ولسی جرگه خواسته بود تا یک ماه دیگر انتظار بکشند، زیرا محکمۀ اختصاصی جهت رسیدگی به ادعا های تقلب انتخابات 18 سپتمبر به وقت بیشتری نیاز دارد.

با آنهم رئیس جمهور کرزی متعاقب فشار های ملل متحد، ایالات متحده و سایرافراد و کشور های کلیدی در اوایل هفتۀ جاری با افتتاح مجلس و برگزاری مراسم تحلیف توافق نمود.

کاندیدان کامیاب تهدید نموده بودند که ولسی جرگه را همراه و یا بدون حمایت رئیس جمهور افتتاح خواهند نمود.

آنها ادعا نموده بودند ، محکمۀ که توسط حامدکرزی ایجاد شده برخلاف قانون اساسی افغانستان میباشد.

منازعه روی انتخابات ماه سپتمبر که گفته شده با تقلب گسترده همراه بود، باعث شد تا افغانستان برای تقریباً شش ماه بدون پارلمان باقی بماند.

نتایج نهائی انتخابات ولسی جرگۀ شورای ملی بعد از آنکه مقامات حدود 5000 ادعای تقلب را دریافت نمودند ، الی اول ماه دسمبر سال گذشته اعلان نگردید. آن اتهامات شامل دستبرد در آرا و تهدید رای دهندگان توسط جنگ سالاران محلی بود.

کمیسیون مستقل انتخابات تقریباً یک بر چهارم آرأ را باطل و 24 کاندید را که به نظر میرسید برنده باشند، فاقد شرایط اعلان نمود.

XS
SM
MD
LG