لینک های دسترسی

امر جلب سه وکیل جدید ولسی جرگه


امر جلب سه وکیل جدید ولسی جرگه

مسؤولین محکمه خاص تحقیق تقلب درانتخابات پارلمانی افغانستان میگویند سه تن از اعضای جدید پارلمان از ولایات تخار، پکتیکا و فاریاب را که علیه آنها ادعا ی تقلب درج گردیده ، جلب نموده اند تا در این محکمه از خود دفاع نمایند .

مولوی صدیق الله حقیق رئیس محکمه ضمن اظهار این مطلب امروز در کا بل به خبرنگاران گفت به منظور جلوگیری از دست درازی های احتمالی ، حکم مُهر صندوق های رای را صادرنموده است.

مولوی صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی گفت «ما به اساس قانون به افراد متهم جلب را روان میکنیم وآنها هم به روشنای قانون باید عمل کنند و به اساس ماده های ۱۵۸ و ۱۵۹ ما حق داریم غیابی فیصله کنیم.»

این محکمه اعلان نمود که به زودی کار بالایی رسید گی به شکایات نامزدان معترض و بازشماری آرای دوازده ولایت را آغاز مینماید که شامل کابل، ننگرهار، هرات ، قندهار، کندز ،بلخ، فاریاب ، سمنگان، هلمند،زابل، بدخشان و بغلان میباشد.

آقای حقیق میگوید نگرانی اصلی نامزدان معترض این است که دستبازی هایی از سوی اشخاصی به گفته وی "مغرض" به صندوق ها صورت نگیرد.

وی گفت به شکایات وارده تحت ریاست رئیس محکمه استیناف ولایت مربوط به حضور نمایند گان مقام ولایت، ریاست های شورای علما، شورای ولایتی، حج واوقاف، معارف، څارنوالی، امنیت ملی، عدلیه، حقوق بشر یوناما، فیفا، کمیسیون شکایات ولایتی، کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات رسیدگی خواهد شد.

رئیس محکمه اختصاصی دلیل عدم اکمال تحقیقات درمورد شکایات را عدم ابراز همکاری کمیسیون مستقل انتخابات با این محکمه بیان داشت.

در همین حال در سومین روزآغاز کار، اعضای پارلمان جدید افغانستان رای دهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه را تا روز چهارشنبه به تعویق انداخت تا زمینه برای مبارزات بیشتر فراهم گردد. در حال حاضر حفیظ منصور، لطیف پدرام ، سید اسحاق گیلانی، شریف الله کامه وال، موسی خان هوتک، بکتاش سیاوش، عبیدالله رامین و حاجی شهید زاده کاندیدان مقام ریاست مجلس نمایندگان میباشند.

XS
SM
MD
LG